Thursday, July 1, 2010

การ ทำเงินบนโลกไอที การนำเสนองาน 153 EC

ทำเงินบนโลกไอที
ภาคปกติ กลุ่ม 1
1. ให้ผู้เรียนจัดกลุ่มจำนวน 5-7 คน เพื่อจัดทำการรายงานเรื่อง การ ทำเงินบนโลกไอที ตามหัวข้อ ที่กำหนด คลิก โดยจัดทำเป็นวิดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที ต่อหัวข้อ ให้เลือกทำกลุ่มละ 3 หัวข้อ เมื่อเลือกหัวข้อได้แล้วให้โพสต์ลงในกระทู้นี้ (โพสต์ก่อนได้ก่อน) ส่งผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนสอบกลางภาค 1 / 53
ส่งงานโดยโพสต์วิดีคลิป ลง YouTube แล้วส่งลิงค์เชื่อมโยงมายัง อีเมล์ auisuke@gmail.com พร้อมระบุชื่อและรหัสสมาชิกในกลุ่ม พร้อมแผนการดำเนินงานและหน้าที่ของแต่ละคนมาพร้อมกัน


ศราวุธ สุนทโรดม gutery@gmail.com
1.สุกัญญา มาสูตร
2.กรวรรณ ตีรถานนท์
3.ภาวนา สิทธิพันธุ์
4.กนกทิพย์ ยศกัณโท
5.เกล็ดไพรินทร์ ขุนทอง
6.มยุรฉัตร สืบเรือง
7.กรรณิการ์ แสงจันทร์

17 comments:

กั้ง said...

1.ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ง่ายกว่าที่คิด : FirstMobile
2.ทำเงินบนโลกไอที (27) : 3 ตัวช่วยสิ่งพิมพ์จากโลกไอที
3.ทำเงินบนโลกไอที (33) : ว่าด้วยเรื่อง"เกมบนเฟสบุ๊ก"

พรนภา said...

อย่าวางใจซิมฟรี เลือกซิมยังไงให้ถูกใจไม่มีพลาด : First Mobile

10 ลางบอกเหตุฮาร์ดดิสก์ใกล้ตาย : คอมพิวเตอร์.ทูเดย์

ประหยัดหมึกพิมพ์ ด้วย 6 วิธีอันชาญฉลาด : PC World

auisuke said...

@พรนภา
หัวข้อไม่อยู่ในเรื่องที่กำหนดให้
กรุณาเลือกเฉพาะ กลุ่มเรื่อง ทำเงินบนโลกไอที ครับ

@กั้ง และ @พนนภา
กรุณาระบุสมาิชิกทั้งหมดในกลุ่ม ด้วยครับ

ForEveR said...

1.ทำเงินบนโลกไอที (9) : บันได 11 ขั้นเพื่อการ"โกอินเตอร์"
2.ทำเงินบนโลกไอที (35) : เรียนรู้จาก ททท.
3.ทำเงินบนโลกไอที (29) : ชวนเด็กศิลป์แจ้งเกิด

ForEveR said...

1.ทำเงินบนโลกไอที (9) : บันได 11 ขั้นเพื่อการ"โกอินเตอร์"
2.ทำเงินบนโลกไอที (35) : เรียนรู้จาก ททท.
3.ทำเงินบนโลกไอที (29) : ชวนเด็กศิลป์แจ้งเกิด

ทวิภาค กรับพุต
อุกฤษฎ์ พุ่มพฤกษ์
สุรศักดิ์ ตระกูลน้ำทองดี
พรนภา กิจบำรุง
ประยงค์ ขวัญสุข
ธวัชชัย เสือโคร่ง
ยุทธนา ครุฑวัฒนา

MO said...

1.เก๋ไก๋ด้วย QR Code รูปภาพ
2.รวยด้วย"สมาร์ทโฟนรับรูดปรี้ด"
3.สร้างแบรนด์ด้วย iPhone

MEMBER
1.นายยุทธนา แย้มประยูร 5035410093
2.น.ส.เจนจิรา ด่านนาคิน 5035410094
3.น.ส.ศิรินภา ไชยประคอง 5035410114
4.น.ส.พรพิศ มามาก 5035410115
5.น.ส.ศิริพร เรืองทอง 5035410124
6.น.ส.ดุจนภา แสนนรินทร์ 5035410127
7.นายขวัญชัย พัดเกร็ด 5035410151

หญิง said...

ทำเงินบนโลกไอที (24) : คนยังมีสีได้ QR Code ก็มีสีได้เหมือนกัน!!!
ทำเงินบนโลกไอที (36) : รวยด้วย CPA Network
ทำเงินบนโลกไอที (31) : น้ำพึ่งเรือ ฟรีแลนซ์พึ่งไอที

รายชื่อ
1.5035410012 นางสาว ธันวา จันทร์เพ็ญ
2.5035410050 นาย เจษฎากร ชัยขันธ์
3.5035410053 นางสาว สุมาลี นาคะโร
4.5035410065 นางสาว ภัชรา นาชัยเพชร
5.5035410149 นางสาว กุสุมา ปิ่นทอง
6.5035410155 นาย ศราวุธ สุนทโรดม

กั้ง said...

สมาชิกในกลุ่ม ของ กั้ง
1.สุกัญญา มาสูตร
2.กนกทิพย์ ยศกันโฑ
3.เกล็ดไพรินทร์ ขุนทอง
4.ภาวนา สิทธิพันธุ์
5.กรวรรณ ตีรถานนท์
6.กรรณิกา แสงจันทร์
7.มยุรฉัตร สืบเรือง

หัวข้อที่เลือก
1.ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือได้ง่ายกว่าที่คิด : FirstMobile
2.ทำเงินบนโลกไอที (27) : 3 ตัวช่วยสิ่งพิมพ์จากโลกไอที
3.ทำเงินบนโลกไอที (33) : ว่าด้วยเรื่อง"เกมบนเฟสบุ๊ก

กั้ง said...

อาจารย์ขอเปลี่ยนหัวข้อนิดนึงค่ะ

สมาชิกในกลุ่ม ของ กั้ง
1.สุกัญญา มาสูตร
2.กนกทิพย์ ยศกันโฑ
3.เกล็ดไพรินทร์ ขุนทอง
4.ภาวนา สิทธิพันธุ์
5.กรวรรณ ตีรถานนท์
6.กรรณิกา แสงจันทร์
7.มยุรฉัตร สืบเรือง

หัวข้อที่เลือก
1.ทำเงินบนโลกออนไลน์ (19) : เคล็ดเจาะตลาดวัยรุ่นจาก"dek-d.com"
2.ทำเงินบนโลกไอที (27) : 3 ตัวช่วยสิ่งพิมพ์จากโลกไอที
3.ทำเงินบนโลกไอที (33) : ว่าด้วยเรื่อง"เกมบนเฟสบุ๊ก

Na said...

หัวข้อเรื่องที่เลือก
ทำเงินบนโลกไอที(23):แตกต่างด้วย QR Code
ทำเงินบนโลกไอที(22):แอบดูญี่ปุ่นจ่ายเงินด้วยมือถือ
ทำเงินบนโลกไอที (20):ปรับความคิด ก่อนเปิดร้านออนไลน์ขายวัยรุ่น!

สมาชิก
1.นาย อรรถพล ศิริพร 5035410087
2.นาย นัฐพล เตี้ยบัวแก้ว 5035410089
3.นางสาว ณภาวรรณ พัตราภรณ์ 5035410098
4.นางสาว ลาวัลย์ บุญประคอง 5035410037
5.นาย ปิ่นสุวรรณ ภู่ทอง 5035410104
6.นาย ณัฐวุฒิ ยิ้มสาลี 5035410112

kluayping said...

หัวข้อที่เลือกทำ
1.ทำเงินบนโลกไอที(5):วิดีโอโฆษณา คนดูเพลิน นักการตลาดก็เพลิน!!
2.ทำเงินบนโลกไอที :โด่งดังด้วย Twitter !
3.ทำเงินบนโลกไอที(18):ปิ๊งไอเดียรวยด้วย GPS (Edited)

สมาชิก
1. น.ส. นัฐพร แสงทอง 5035410077
2. น.ส. ศุภลักษณ์ เรืองเพ็ง 5035410105
3. น.ส. วชิรารัตน์ ไชยเดช 5035410117
4. น.ส. นันทนา สระสนแก้ว 5035410150
5. น.ส. พรพรรณ หลวงแจ่ม 5035410153

พสธร said...
This comment has been removed by the author.
ชายณรงค์ said...

หัวข้อที่เลือกทำ
ทำเงินบนโลกไอที (28) : ปิดเทอมแล้วมาหาเงินกัน
ทำเงินบนโลกไอที (32) : 6 ขั้นสู่ "Bloggerค้างฟ้า"
ทำเงินบนโลกไอที (12) : 13 เคล็ดรวยด้วย Community

สมาชิก ดังต่อไปนี้

5035410024 นาย ธวัชชัย ศรีสุข
5035410025 นาย เสฎฐวุฒิ ผลประเสริฐ
5035410051 นาย ชายณรงค์ ณ บัณฑิต
5035410054 นาย เอกรินทร์ บุญขุนยัง
5035410046 นาย พสธร เดชขุนทด
5035410067 นาย เฉลิมพร ตันเจริญ
5035410082 นาย บุญส่ง เจนวิทยายศ

เฟิร์น said...

เฟิร์น

สมาชิกกลุ่ม
1.น.ส.ศิริวรรณ นิตชิน 5035410023
2.นาย อาทิตย์ รวยดี 5035410028
3.นาย นที เปี่ยมสุวรรณ 5035410042
4.น.ส.จารุณี สุนทโรสถ์ 5035410045
5.น.ส.สุภาภรณ์ บุตรดี 5035410060
6.นาย เลิศพงษ์ กีรติบูรณะ 5035410070
7.น.ส.อัมพกา รุ่งเรือง 5035410074


เลือกหัวข้อ
1.ทำเงินบนโลกไอที (30) : กลเม็ดโด่งดัง-ร่ำรวยด้วยเน็ตจาก "ดร.ป็อป"
2.ทำเงินบนโลกไอที (15) : ทางออกปมค่าเน็ตแพงเกินจำเป็น
3.ทำเงินบนโลกไอที (6) : ทำอย่างไรให้ลูกค้าคิดถึงชื่อเราก่อนคีย์เวิร์ด

toe said...

เรื่อง อภิสิทธิ์ คุปรัตน์ "ผมสะสมความสำเร็จ"
อภิสิทธิ์ เป็นคนที่มีความพยายามที่จะค้นคว้าความสำเร็จ และความสำเร็จนั้นก็สร้างพลังที่ทำให้เค้ามุ่งที่จะไปหาความสำเร็จต่อไปด้วยความสุขกับการทำงาน โดยที่ความสำเร็จที่ได้มานั้นล้วนมาจากประสาบการณ์ที่สั่งสมมา ความสำเร็จนั้นไม่ได้มาเพราะความโชคดีแต่อย่างไร ผมยอมรับเลยว่าผมชื่นชอบเค้ามากในเรื่องความพยายาม ความกตัญญู
วุฒิศักดิ์ นันตะสุข 5135610046

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
พรพิมล said...

พรพิมล ดอกบัวซ้อน 4935610034
หัวข้อ ฟังธรรมะผ่านมือถือ ผ่อนคลายความเครียด

วัตถุประสงค์ ด้วยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้สิ่งที่ยากอย่างการเวลาไปฟังธรรมะ เข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องยากสำหรับคนเมืองที่ใช้ชีวิตอยางเร่งรีบ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันอย่างโทรศัพท์มือถือทำให้สิ่งที่ยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

กระบวนการ เริ่มจากการหาข้อมูลก่อนจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นข้อมูอิเล็คทรอนิคแล้วนำข้อมูลเหล่านั้นส่งผ่านระบบโทรศัพท์มือถือในรูแบบ SMS IVR

ประโยชน์ที่ได้รับ ทำให้คนเราเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นเป็นการเผยแผ่ศาสนาด้วย เป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนะธรรมกับเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเมืองอยางลงตัว