Wednesday, June 9, 2010

การทำธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)ไม่ว่าขนาดธุรกิจของคุณจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าลูกค้าของคุณจะอยู่มที่ไหน ในปัจจุบันคุณสามารถทำธุรกิจของคุณได้ ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย (social media) ในบทความนี้จะได้นำเสนอขั้นตอนในการทำธุรกิจของคุณด้วยสื่อสังคมออนไลน์ อันเป็นนวัตกรรมทางการสื่อสาร (communication revolution) ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

ขั้นที่ 1 : ต้องทราบก่อนว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ใด
ทราบก่อนว่าลูกค้าของคุณอยู่ที่ใด สื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้เป็นเพียงแฟชั่นในหมู่เยาวชน มากกว่า 25 บัญชีผู้ใช้ใน 84 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้ทวิทเตอร์ (Twitter) และอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วของประชากรเฟสบุ๊ค (Facebook) จากกว่า 35 ประเทศ มากกว่า 5 พันล้านเนื้อหา, อาทิเช่น เว็บลิงค์ ข่าวและภาพถ่าย ที่ได้รับการแบ่งปันในเฟสบุ๊ค ทุกสัปดาห์ การใข้การวิจัยทางการตลาดเพื่อดูว่า มีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ใดที่ลูกค้าของคุณนิยมใช้ เพื่อการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดของคุณในเว็บไซต์เหล่านั้นนับเป็นวิธีการที่เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

Tip : สื่อสังคมออนไลน์เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) เป็นผู้ใช้งานที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมากกว่า 400 ล้านคน (ผู้ใช้)

ขั้นที่ 2 : กำหนดนโยบาย (Create a policy)
พึงระลึกไว้เสมอว่าพนักงานของคุณล้วนมีบล็อกส่วนตัว มีเฟสบุ๊ค และทวิทเตอร์ฟีด (Twitter) รวมทั้งมีการใช้งาน หรือการเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ อยู่ การกำหนดนโยบายที่ครอบคลุม สื่อสังคมออนไลน์ใดๆ เพื่อป้องกันสิทธิส่วนบุคคลและบริษัท โดยรวมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เป็นความจริงที่ว่า การโพสต์ข้อความ หรือบทความใดๆ ต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัว และความลับของบุคคลเหล่านั้น รวมทั้งต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบออนไลน์อื่นๆ ด้วย

ขั้นที่ 3 : ขอความช่วยเหลือ (Find reinforcements)
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ ควรขอความสนับสนุนจาก คนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเข้าใจในองค์กรของคุณ มีส่วนร่วมในบล็อกของ บริษัท การฟีดทวิทเตอร์ (Twitter feeds) และกิจกรรมอื่นๆ กิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอข้อมูลองค์กรเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนเนื้อหาหรือข้อมูล เพื่อธุรกิจของคุณให้แก่สื่อสังคมออนไลน์ ทำให้มีฐานลูกค้าที่กว้างขวางขึ้น และเป็นประโยชน์ในการจัดออนไลน์แคมเปญ หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดแบบอนนไลน์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต

ขั้นที่ 4 : เลือกองค์ประกอบที่เหมาะสม
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารแบบสองทาง (two-way conversation) อย่าเพียงแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้าทราบเท่านั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ เราสามารถแบ่งปันหรือนำสเนอ ข่าวในแวดวงธุรกิจเดียวกัน และเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกของข่าวนั้น และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีต่อลูกค้า องค์กรยังต้องเผยแพร่ รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กรเองด้วย

ขั้นที่ 5 : อย่าปิดกั้นหรือหลีกหนีความคิดเห็นเชิงลบ
อย่าปิดกั้นหรือหลีกหนีความคิดเห็นเชิงลบ การเพิกเฉยต่อสื่อสังคมออนไลน์ ที่ไม่สามารถป้องกันความคิดเห็น และวิจารณ์เชิงลบใดๆ โดยปราศจากการมีส่วนร่วมจากตัวคุณ หรือเจ้าของธุรกิจที่ถูกวิจารณ์เชิงลบนั้น ไม่เป็นผลดีเลย ทำให้ขาดโอกาสที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณและขาดโอกาสในการสร้างความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับคุณหรือกับองค์กร

Tip : คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนถูกใจหรือพึงพอใจได้ตลอดเวลา ถ้าคำวิจารณ์ใดที่ไม่มีเหตุผลก็ให้ลบมันทิ้งเสีย แต่ไม่ใช่ทุกคำวิจารณ์ หรือคำวิจารณ์ที่คุณไม่ชอบ

ขั้นที่ 6 : การขยายกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ
การขยายกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ การรับฟังความคิดเห็น คำวิจารย์ใดๆ อย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างโอกาสใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายรูปแบบและช่องทางในการสื่อสาร อาทิเช่นข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นับเป็นวิธีการดึงดูดลูกค้าได้เป็นอย่างดี และยังเพิ่มช่องทางการลงทุนของคุณอีกด้วย

Tip : สื่อสังคมออนไลน์ สามารถสนับสนุนมุมมองที่ชัดเจนให้แก่ลูกค้า ที่มีต่อเนื้อหาทางการผลิต และผลิตภัณฑ์ การอัปโหลดวิดีโอไปยังยูทูบ (YouTube) ทำให้มีผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันผ่านเว็บไซต์กว่า 375,000,000 เว็บไซต์ อันเป็นการนำเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ขั้นที่ 7 : การวัดผล
การกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจอย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีการวัดผล การวัดผล (Track) ที่ได้รับการขับเคลื่อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่นปัจจัยการนำไปสู่การขาย การซื้อตรง การได้รับการจัดอันดับจากเครื่องมือค้นหาออนไลน์ (search engine) และการได้รับการกล่าวถึงและเข้าชมเว็บไซต์จากสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งการใช้ ข้อมูลนั้นเพื่อปรับกลยุทธ์ของคุณ โดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและสร้างธุรกิจของคุณในรูปแบบใหม่ๆ ได้

ในทุกวัน มีคนถ่ายภาพประมาณ 45 ล้านภาพด้วยกล้องดิจิตอลหรือฟิล์ม

แปลและเรียบเรียงจาก
http://www.howcast.com/videos/390562-How-To-Build-Your-Business-With-Social-Media

โดย ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์ 9 June 2010 www.auisuke.com

No comments: