Thursday, April 30, 2009

Saturday, April 25, 2009

Web Accessibility W3C ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บ

Web Accessibility W3C

ความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บเพจ ตามข้อแนะนำของ W3C
Web Content Accessibility Guidelines 2.0, W3C Working Draft 11 December 2007
แนวทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บ 2.0 นี้จัดทำขึ้นโดย W3C เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาเว็บเพจและเว็บไซต์ให้สามารถสนับสนุนผู้ใช้งาน เว็บ ทั้งที่มีทักษะ และไม่มีทักษะในการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งทักษะในการใช้เครื่องมือในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ เว็บเบราเซอร์ (Web Browser) นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ใช้งานที่มีอุปสรรคการใช้งานทางด้านกายภาพ อาทิ การเคลื่อนไหว สายตา การได้ยิน และความสามารถในการเรียนรู้ และอุปสรรคในด้านอื่นๆ ให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์และเว็บเพจได้อย่างกว้างขวาง ทัดเทียม ครบถ้วนเสมอกัน
ทั้งนี้มาตรฐานในการดำเนินการตามเอกสารนี้ ไม่ถือเป็นข้อกำหนด หรือมาตรฐานทางเทคโนโลยี แต่เป็นเพียงเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการ และทดสอบเว็บไซต์ ให้มีความสามารถในการเข้าถึง โดยกว้างขวางจากผู้ใช้งานทุกกลุ่ม

Aui Su Ke' แปล อ่า่นต่อ read more

Monday, April 6, 2009

Tutorial Video สื่อการเรียน

VD Clip Tutorial
วิธีการชม/เรียน ผ่านวิดีโอ คลิป
ให้คลิกที่ เมนู ของแต่ละหัวข้อ
ระบบจะนำท่านสู่บทเรียนนั้นๆ หากวิดีโอคลิปไม่ปรากฏ
เว็บเบราเซอร์ของคุณอาจไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินแฟลชเพลเยอร์ ก่อน
โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่
Flash Player


วิธีการขอรับแผ่นDVD
เนื่อง จากการดูวิดีโอผ่านเว็บ ขนาดของวิดีโอจำเป็นต้องถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็ก คุณภาพของทั้งภาพและเสียงจึงลดน้อยลง ท่านใดที่ต้องการวิดีโอฉบับสมบูรณ์ รวมทุกเรื่อง พร้อม source code
สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ auisuke@gmail.com
โดยแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง หมายเลขติดต่อกลัีบ

ด้วยมีผู้ขอแผ่นเข้ามาเป็นจำนวนมาก
และี้การแจกสื่อวิดีโอ ด้วยแผ่น มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง และค่าแผ่น
ซึ่งผมต้องจ่ายเอง เพื่อให้สามารถแจกจ่ายได้ทั้วถึง และต่อเนื่อง
ท่าน สามารถสนับสนุนค่าแผ่น และค่าจัดส่ง ต่อแผ่น ต่อครั้ง
รวม 40 บาท (ไปรษณีย์ลงทะเบียน)
โดยการโอนเข้าหมายเลขโทรศัพท์ ทรู ผ่าน เซเว่น อิเลเว่น (7/11)
หรือโอนจากโทรศัพท์มือถือ ทรู ก็ได้
เพื่อความสะดวกในการโอนเงินจำนวนน้อยๆ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอน
โดยหมายเลขจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับแผ่น DVD ที่จัดส่งให้ครับ

หรือส่งแผ่น DVD จำนวน 1 แผ่น พร้อมซองติดแสตม์ จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม
หนองขม กรุงเทพฯ 10160

auisuke Certificate ประกาศนียบัตร ของฉัน

ขอบคุณครับ

Attention: The internet tutorial VDO version may drop by general VDO version cause by transfer rate. You may contact me for earn high quality version with following email: auisuke@gmail.com or send me an envelop that post to yourself and each DVD to the following address. Of course its free.
Computer Science Dept.
South-east Asia University
19/1 Pechkasem Rd.,
Nongkhaem, Bangkok 10160 THA

Thanks

Aui Su Ke'