Wednesday, August 18, 2010

การทำเงินบนโลกไอที Documentation Review EC Group A & B

นักศึกษารายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม A, B
เลือกเนื้อหาจาก เว็บไซต์ Manager.co.th 1 หัวข้อ จากเรื่อง การทำเงินบนโลกไอที ตามลิงค์เชื่อมโยงต่อไปนี้
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewBrowse.aspx?BrowseNewsID=3505
และทำการสรุป โดยอธิบายสิ่งต่่างๆ ต่อไปนี้
  • วัตถุประสงค์ของเนื้อหา หรือสิ่งที่ผู้เขียนต้องการบอกให้ผู้อ่านทราบ
  • กระบวนการในการทำโดยสรุป
  • ประโยชน์ที่ได้รับ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ หรือใช้ประโยชน์
พร้อมระบุชื่อ รหัส นศ.
เงื่อนไขการเลือกหัวข้อ ห้ามซ้ำ โพสต์ก่อนได้ก่อน พิจารณาตามวันเวลาที่ระบบกำหนด
วิธีการโพสต์
  • เลือก comment
  • ใส่เนื้อหาลงในช่อง Leave Comment
  • ระบุข้อความที่ระบบกำหนด CAPTCHA
  • เลือกปุ่ม Publish Your Comment

กำหนดส่ง ก่อนวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553