Friday, June 4, 2010

ซิบบลิงซ์ เฟรมเวอร์ค (Sibblingz framework)ซิบบลิงซ์ เฟรมเวอร์ค (Sibblingz framework) เป็นแพลทฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการสร้างเกมส์เพื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ด้วยความสามารถต่างๆ ประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (content management system) ระบบโฮสต์และสเกลอัตโนมัติ (automatic hosting and scaling) ปลั๊กอินเพื่อการ วิเคราะห์รายละเอียด และการระบุจำนวนการใช้ของฝั่งไคลเอนท์ โดยซิบบลิงซ์ เฟรมเวอร์ค สามารถทำงานบนแพลทฟอร์มที่หลากหลาย (multiple platforms) ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไอแพด (iPad) ไอโฟน (iPhone) และแอนดรอยด์ (Android)


ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร (SCALABILITY)
ด้วยแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกโฮสต์ไว้บนพื้นที่ของเซิร์ฟเวอร์ ของตนเอง จึงสามารถรับประกันได้ว่า ทรัพยากรต่างๆ จะมีความพร้อมในการใช้งานเสมอ รวมทั้งความปลอดภัยในการใช้งานแต่ละแอพพลิเคชั่นด้วย


วามสามารถในการวิเคราะห์ (ANALYTICS)
ด้วยความสามารถที่ล้นเปี่ยมของ ระบบฐานข้อมูล เวอร์ติก้า (Vertica) ทำให้เราสามารถสนับสนุนรายละเอียดของข้อมูล ที่เกี่ยวกับวิธีที่แต่ละบุคคลใช้แอพพลิเคชั่นของตนเอง กล่าวคือสามารถระบุรายละเอียดของผู้ใช้ทุกรายที่เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น ว่าเข้าใช้ด้วยวิธีการ หรือรูปแบบใดนั่นเอง


ความสามารถในการเฝ้าติดตาม (MONITORING)
ด้วยการใช้เครื่องมือในการเฝ้าติดตามตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น มูนิน (Munin) และ นากิออส (Nagios) เราจึงสามารถเก็บร่องรอยบนพัลส์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า แต่ละคนได้รับหรือมีทรัพยากรในการใช้งานแอพพลิเคชั่นอย่างเพียงพอ

การบริหารจัดการเนื้อหา (CONTENT MANAGEMENT)
เราอำนวยความสะดวก ให้ผู้ดูแลสามารถบริการจัดการเนื้อหาในเกมส์ได้อย่างง่ายดาย บนแพลทฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค ไอโฟน ไอแพด และ แอนดรอยด์

เฟสบุ๊ค (FACEBOOK)
ด้วยความสามารถในการซิ้งค์ข้อมูลของโค้ด กับเฟสบุ๊ค แบบอัตโนมัติ ทำให้นักพัฒนา สามารถเข้าถึงระเบียบวิธีในการกำหนดคุณสมบัติ และการใช้งานข้อมูลของเฟสบุ๊คได้

ไอโฟน และ ไอแพด (IPHONE & IPAD)
ด้วยเฟรมเวิร์คถูกพัฒนาขึ้นเป็นอ๊อบเจ็ก ด้วยไลบรารีของภาษาซี จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับแบ็คเอนด์ ของ ไอแพด ไอโฟนทัช และ ไอโฟน ด้วยการใช้เทคนิคไปป์ไลน์เพื่อเข้าถึงทรัพยากร คุณสามารถแปลงทรัพยากรแบบแฟลชไฟล์เป็น โอเพ่นจีแอลได้

แอนดรอยด์ (ANDROID)
ด้วยซิบบลิงซ์ เฟรมเวอร์ค สามารถสนับสนุนแอนดรอยด์

แปล และเรียบเรียงจาก
http://sibblingz.com

No comments: