Wednesday, June 17, 2009

SA Assignment #01

งานมอบหมายแรกสำหรับ กลุ่มเรียนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบทุกกลุ่ม
- ให้ผู้เรียนจัดกลุ่ม 3 คน โดยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเพื่อการทำโครงงาน ปริญญานิพนธ์ ผู้เรียนจึงควรตัดสินใจว่าเพื่อนคนใดที่ตนเองสามารถอยู่ด้วยได้ โดยเกณฑ์ในการพิจารณานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่ง แต่ควรเป็นคนมีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ผู้เรียนไม่ควรหวังพึ่งคนเก่ง โดยคิดว่าอยู่กับคนเก่งแล้วจะทำให้ตนเองสามารถทำโครงงานให้เสร็จสิ้นและสอบผ่านได้ ตนเองเพียงแค่ทำหน้าที่ส่งเสบียง เป็นเด็กส่งข้าว อย่างนี้ขอบอกว่าคิดผิด เพราะตอนสอบโครงงานนั้น ต่างคนต่างสอบ ไม่มีใครสามารถเข้าไปในห้องสอบ ช่วยเราได้ ต้องถือคติ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น นั่นหมายความว่า ทุกคนต้องทำเองเป็น (มีไม่ครบ 3 คนได้หรือไม่ ตอบว่าต้องพยายามหาให้ครบ หากไม่้ได้จริงๆ ให้แจ้งอาจารย์พิจารณาเป็นกรณีไป โดยอาจารย์จะอนุญาตให้เฉพาะรายที่มีเหตุผลเหมาะสมเท่านั้น)
- เมื่อจัดตั้งกลุ่ม 3 คน (3 ทหารเสือ)ได้แล้วให้เลือกหัวข้อโครงงานที่ต้องการทำ โดยพิจารณาจากความสนใจ ความถนัด ของตนเอง และสมาชิกในกลุ่ม (ไม่ใช่เก่งคนเดียว เพราะวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการทำโครงงานคือ การทำงานร่วมกัน หรือ Teamworks) โดยสามารถพิจารณาประเภทของโครงงานแบบต่่างๆ ได้ดังนี้
1. Windows base application (VB.NET, C#.NET, Java + SQLServer, MySQL, Oracle)
2. Web base application ((ASP.NET + (VB.NET, C#) + SQLServer , (JSP, PHP) + MySQL)
3. Game base application (C++, C#, Dark Basic)
4. Mobile base application (J2ME, Symbian)
5. etc.
- เมื่อตัดสินใจได้แล้วว่า จะอยู่กับใคร จะทำหัวข้อเรื่องใ้ด ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารข้อเสนอโครงงาน Project Proposal
โดยสามารถดาวน์โหลด ตัวอย่างและกฎระเบียบต่างๆ ได้จาก ลิงค์เชื่อมโยงที่ทำไวให้ในเว็บไซต์วิชา และส่งให้กับผู้สอนภายในหนี่งสัปดาห์ หลังจากได้รับมอบหมายงาน เพื่อผู้สอนพิจารณาให้คำแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข เพื่อนำส่งให้สาขาพิจารณา และจัดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ต่อไป

5 comments:

aran jirapong said...
This comment has been removed by the author.
มะปราง said...

โครงงานเรื่อง เว็บไซต์ขาย ซีดี-ดีวีดี ภาพยนตร์ออนไลน์
สมาชิกกลุ่ม
1. นางสาวศิริพร กล่องชู รหัส 5135510008
2. นางสาววรรวิภา หนูขาว รหัส 5135510030
3. นางสาวสีวิกา โพธิ์ล้อม รหัส 5135510031
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11


Business Function
1. สามารถสมัครสมาชิกได้
2. สามารถตรวจสอบราคา โปรโมชั่น และส่วนลดต่าง ๆ สำหรับสมาชิก
3. สามารถ serch หาสินค้าที่ต้องการ ตามชื่อ ประเภท หรือราคาของสินค้าได้
4. สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
5. สามารถคำนวณราคาสินค้า รวมถึงค่าขนส่งได้
6. ระบบเว็บบอร์ด


Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ
1.2 ระบบจะทำการตรวจสอบ ว่าผู้สมัครสมาชิก ได้กรอกข้อมูลถูกต้องตามจุดประสงค์หรือไม่ เช่น อีเมลต้องมี @, เบอร์โทรศัพท์ต้องมีตัวเลข 10, ยูสเซอร์เนม ต้องประกอบด้วยตัวอักษร, ตัวเลข, ขีดล่าง (_), การห้ามเว้นวรรค เป็นต้น
1.3 เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อ ที่ต้องการสมัครว่ามีผู้อื่้นใช้แล้วหรือไม่ ถ้ามีผู้อื่นใช้แล้ว ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่ถ้าไม่ซ้ำกับผู้ใช้รายอื่น ๆ ระบบก็จะทำการลงทะเบียนข้อมูลของผู้สมัคร

2.1 เมื่อลูกค้าต้องการตรวจสอบราคา ให้ลูกค้าคลิกที่สินค้าที่ต้องการตรวจสอบราคา
2.2 สำหรับโปรโมชั่นและส่วนลดสำหรับสมาชิก ลูกค้าจะต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์เท่านั้น ถึงจะได้รับราคาส่วนลด หรือโปรโมชั่นดังกล่าว
3.1 เมื่อลูกค้าต้องการ serch หาสินค้าที่ต้องการ ให้ลูกค้าพิมพ์คำเฉพาะที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา
3.2 จากนั้นให้คลิกเลือกว่าจะค้นหาตามชื่อ ประเภทสินค้า หรือราคาสินค้า

3.3 จากนั้นให้คลิกปุ่ม serch ระบบจะทำการค้นหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการ หากพบสินค้าที่ตรงกับที่ลูกค้า serch ระบบจะแสดงรายการสินค้า แต่ถ้าไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีสินค้าที่คุณต้องการ"

4.1 เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ให้ลูกค้าคลิกที่ปุ่ม add to cart เพื่อใส่สินค้าลงตระกร้า
4.2 หลังจากนั้น ระบบจะแสดงข้อความว่า คำนวณราคาสินค้า หรือ กลับไปซื้อสินค้าอื่น
4.3 ถ้าลูกค้าต้องการซื้อสินค้าอื่นอีก คลิก กลับไปซื้อสินค้าอื่น แล้วทำตามข้อ 4.1 - 4.2 ต่อไป จนกว่าจะได้สินค้าครบตามที่ต้องการ

5.1 เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่ต้องการครบแล้ว ให้คลิก คำนวณราคาสินค้า
5.2 หลังจากนั้นระบบจะทำการคำนวณราคาสินค้าทั้งหมด พร้อมทั้งส่วนลด หรือโปรโมชั่นสำหรับสมาชิก รวมถึงค่าจัดส่งให้
5.3 หลังจากนั้นให้คลิกถัดไป ระบบจะสอบถามวิธีในการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์, EMS, Messenger เป็นต้น
5.4 หลังจากนั้นให้คลิกถัดไป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดส่ง สำหรับสมาชิก จะมีข้อมูลอยู่แล้ว ลูกค้าสามารถเลือกส่งตามข้อมูลที่ได้ให้ไว้ตอนสมัครสมาชิก หรือเลือกให้ข้อมูลใหม่ก็ได้
5.5 หลังจากนั้นให้คลิกถัดไป เพื่อเลือกวิธีการชำระเงิน เช่น ชำระเงินผ่านธนาคาร, ธนาณัติ, บัตรเครดิต เป็นต้น
5.6 หลังจากนั้นคลิก เสร็จสิ้น เพื่อทำการลงทะเบียนการซื้อสินค้าออนไลน์
5.7 จากนั้นระบบจะทำการสรุปการซื้อสินค้าออนไลน์ พร้อมแจ้งรหัสการซื้อสินค้าและรายละเอียดต่าง ๆ

6.1 เมื่อลูกค้าต้องการแจ้งเรื่องต่าง ๆ หรือพูดคุยกับแอดมิน เช่น ต้องการรีเควสสินค้าที่ต้องการ หรือต้องการรับบริการหลังการขาย ฯลฯ ลูกค้าจะต้องทำการล็อกอินในระบบสมาชิกเท่านั้น จึงจะใช้งานในระบบเว็บเบอร์ดได้
6.2 เมื่อลูกค้าล็อกอินแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกใช้งานเว็บบอร์ดได้ตามหมวดหมู่ที่ต้องการ

แนน said...

โครงงานเรื่อง สื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
1.นางสาวสุดจิต โลหะรัตน์
2.นางสาวพฤศจิกา สำอางกาย
3.นางสาวอารีวรรณ เอียดแป้น
กลุ่ม 11

Business Function
1.สามารถแสดงผลเป็นภาพประกอบพร้อมแสดงศัพท์ต่างๆได้
2.สามารถเก็บข้อมูลผู้เรียนได้
3.สามารถประเมินผลการเรียนได้
4.สามารถบันทึก ตรวจสอบ แก้ไขผลการเรียนได้
5.มีบททดสอบก่อนการเรียน และหลังการเรียนได้

Business Process
1.ถ้าเป็นนักเรียนใหม่ให้กรอกข้อมูลผู้เรียนและเก็บข้อมูลผู้เรียน

2.ถ้าเป็นนักเรียนเก่าให้ตรวจสอบผู้เรียนและแสดงผลการเรียนที่บันทึก

3. เมื่อผู้เรียนคลิกเลือกที่ภาพประกอบโปรแกรมจะแสดงคำศัพท์และคำแปล

4.เมื่อผู้เรียนเรียนเสร็จก็ตรวจสอบผลการเรียนแล้วแสดงผลการเรียนและบันทึกผลการเรียน

5.ถ้าผู้เรียนต้องการตรวจสอบผลการเรียนก็สามารถตรวจสอบผู้เรียนแล้วแสดงผลการเรียน

Hafeenee said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบการซื้อ – ขายเครื่องคอมพิวเตอร์

สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวนูรีลา เจ๊ะแวสะนิ รหัส 5135510048
2.นางสาวซามีย๊ะ หามะบูเกะ รหัส 5135510068

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

Business Function
1. สมัครสมาชิก
2. Login สมาชิก
3. ลืมรหัสผ่าน
4. ค้นหารายการสินค้า
5. ตรวจสอบรายการสินค้า
6. ใบสั่งซื้อสินค้า

Business Process
1.1 กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
1.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และuser ซ้ำกันหรือไม่
1.3 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้บันทึกลงในฐานข้อมูล

2.1 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ใส่ user และ password

3.1 เมื่อลืมรหัสผ่านให้ลูกค้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 เมื่อกรอกแล้วให้บันทึกลงในฐานข้อมูล
3.3 เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ทำการส่ง user และ password ผ่าน E-Mail

4.1 เลือกประเภทของรายการสินค้า
4.2 เลือกจำนวนของรายการสินค้า
4.3 เลือกประเภทของเครื่องที่ต้องการซื้อ - ขาย

5.1 กรอกรหัสของการซื้อ – ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดในฐานข้อมูล
5.2 แสดงข้อมูลการซื้อ – ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ ออกทางหน้าจอ
5.3 ตรวจสอบคู่มือการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์

6.1 ใบเสร็จการซื้อ – ขายสินค้า
6.2 กรอบรายละเอียดที่ต้องการสั่งซื้อ

000 said...

โครงงานเรื่อง บ้านเช่า
สมาชิกกลุ่ม
1. นาย ภาสพล ประสพดี รหัส 4735610041
วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11
Business Function
1. สามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าได้
2. สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้
3. สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้
4. สามารถบันทึกข้อมูลลูกค้าได้
5. สามารถตรวจสอบยอดค้างชำระได้
Business Process
Input
1.1 เมื่อลูกค้ามาเช่าห้องก็ทำการคีย์ข้อมูลของลูกค้า
1.2 ระบบจะทำการตรวจสอบ ว่าข้อมูลลูกค้า ได้กรอกข้อมูลถูกต้องตามจุดประสงค์หรือไม่ เช่น รหัสบัตรประชาชนต้องมีตัวเลข 13 หลัก เป็นต้น
1.3 เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องทั้งหมดแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบรหัส ว่ามีผู้อื่นใช้เช่าแล้วหรือไม่ ถ้ามีผู้อื่นใช้เช่าแล้ว ระบบจะแจ้งให้เปลี่ยนรหัสใหม่ แต่ถ้าไม่ซ้ำกับผู้เช่ารายอื่น ๆ ระบบก็จะทำการลงทะเบียนข้อมูลของผู้เช่า
2.1 เมื่อลูกค้าต้องการตรวจสอบราคา ให้ลูกค้าคลิกที่ใบเสร็จที่ต้องการตรวจสอบราคา
3.1 เมื่อUser ต้องการ serch หาข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ ให้ User พิมพ์รหัสที่ต้องการค้นหาลงในช่องค้นหา
3.2 จากนั้นให้คลิกเลือกว่าจะค้นหาตามรหัส บัตรประชาชน หรือชื่อลูกค้า
3.3 จากนั้นให้คลิกปุ่ม serch ระบบจะทำการค้นหาประวัติลูกค้าที่ต้องการ หากพบตรงกับที่User serch ระบบจะแสดงประวัติลูกค้า แต่ถ้าไม่พบ ระบบจะแสดงข้อความ "ไม่มีชื่อลูกค้าที่คุณต้องการ"

4.1 เมื่อลูกค้าจ่ายค่าเช่า ให้Userคลิกที่ปุ่ม คำนวณ เพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย
5.1 เมื่อลูกค้าจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Save
5.2 หลังจากนั้นระบบจะทำการพิมพ์ใบเสร็จและบันทึกข้อมูลลูกค้านั้น
Out Put
เมื่อคำนวณเสร็จระบบก็จะทำการออกใบเสร็จ โดยระบุ
1 รายชื่อลูกค้า
2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3 ยอดค้างชำระ ( ถ้ามี )
4 ใบเสร็จ