Wednesday, June 24, 2009

SA Assignment #02

System Analysis Design Assignment #2
งานมอบหมายที่ 2
ให้ นศ. เขียน Business Function และ Business Process ของแต่ละ Function ของระบบงานของแต่ละกลุ่ม แล้วโพสต์ลงในเว็บบล็อกนี้ โดยระบุ
1. หัวข้อโครงงานของกลุ่ม
2. ชื่อ/รหัสนศ ของสมาชิกกลุ่ม
3. กลุ่มเรียน
เช่น
1. หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบร้านค้าโอทอป ออนไลน์
2. สมาชิก 1. นาย โรเบิร์ต ทิงนองนอย รหัส 888-8888
2. นางสาว แน่งน้อย น้อยนวลแน่ง รหัส 999-9999
3. นาย บ้อง ข้าวหลาม รหัส 777-7777
3. กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์ กลุ่ม 11
จากนั้นจึงเขียนรายละเอียด ของ Business Function และ Business Process ของระบบงานของตัวเอง
อาทิเช่น
Business Function
1. สามารถสมัครสมาชิกได้
2. สามารถสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้
Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก จะทำการตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้สมัครก่อน
1.2 จะทำการตรวจสอบว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอินพุทหรือไม่ อาทิ ช่องอีเมล์ต้องมีเครื่องหมาย @
1.3 เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อที่สมัครกับฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบดูว่า ชื่อที่ใช้ในการสมัครดังกล่าวมีผู้อื่นใช้ไปแล้วหรือไม่ หากมีผู้อื่นใช้แล้วระบบจะทำการแจ้งกลับไปยังผู้สมัครให้ทำการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการสมัคร
ทำเช่นนี้จนกว่าจะไม่ซ้ำกับผู้อื่น
1.3 เมื่อตรวจสอบครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ซ้ำกับผู้ใช้รายอื่นแล้ว ระบบก็จะทำการลงทะเบียนผู้สมัครลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งกลับไปยังผู้สมัครว่าได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว
2.1 ......

เป็นต้น

หมายเหตุ
Business Function
หมายถึง หน้าที่ที่ระบบสามารถทำได้ เช่น ซื้อสินคัาได้ ขายสินค้าได้ ลงทะเบียนสมาชิกได้ คำนวณประมาณการปริมาณการขายสินค้าในแต่ละไตรมาสได้ เหล่านี้เป็นต้น
Business Process
หมายถึง กระบวนการในการทำงานของแต่ละหน้าที่มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร เช่นที่ยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้

57 comments:

bank said...

ชื่อโครงงาน
Web ขายของเล่นของสะสม Online

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นาย นิกร ดำแก้ว รหัส 5052410019
2. นาย อัครพล อังคทรัพย์ รหัส 5052410021
3. นาย กันตพงศ์ ชมภูนาค รหัส 5052410022

โครงงาน
Business Function.

- แยกหมวดหมู่ ของเล่น และ ของสะสมต่างๆ
- ตรวจเช็คปริมาณสินค้าคงเหลือ
- ตรวจสอบราคา และ ส่วนลดสำหรับสมาชิก
- ระบบ Search ตามประเภท หรือ ราคาของสินค้า ฯลฯ
- ระบบเช็คข้อมูลสินค้ามาใหม่ และ การสั่งจองร่วงหน้า
- ตรวจสอบสินค้าที่ถูกสั่งซื้อบ่อยๆ ( HOT ) และ แสดงผลของสินค้าอื่นที่ถูกสั่งซื้อแล้วเช่นกัน
- Request หรือแนะนำ สินค้าที่น่าสนใจ
- ติชมความรวดเร็ว และ การบริการ
- คำนวณรายรับรายจ่าย และ กำไร
- เกี่ยวกับเรา เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ ชื่อบัญชีชำระเงิน
- บริการหลังการขาย หากสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน

Business Process

- ลูกค้าเลือกหมวดหมู่สินค้า ที่สนใจ หรือเลือกดูทั้งหมด
- ลูกค้าเลือกสินค้าที่ต้องการ จำนวนกี่ชิ้น และ รวมราคาให้ ให้เรียบร้อย
- ลูกค้าต้องการเลือกสินค้าเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หรือ จบ Order
- ลูกค้าส่งชื่อที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ และ รายชื่อสินค้าที่สั่งซื้อ สำหรับให้ทางเราจัดส่ง
- รับ Order และรอลูกค้ายืนยันการชำระเงิน
- แจ้งว่าเราตรวจสอบการชำระเงินแร้ว และ กำลังดำเนินการจัดส่ง
- จัดส่งสินค้า และ Slip ให้ลูกค้า และ บัญทึกลงในบัญชีของเรา

ประกายแก้ว said...

ชื่อโครงงาน Shopping Fashion Mall

สมาชิก

1. นางสาว ประกายแก้ว เกตุแก้ว 5052410003
2. นางสาว ศศิธร สังวรกิจโสภณ 5052410011
3. นาย สมศักดิ์ มั่งสาคร 5052410032


Business Function

1. Marketing Function วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
2. Sale Function ประมาณการขาย ทำการขายสินค้าหรือบริการและขยายกระจายไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่
3. Accounting Function บันทึกรายการทางการเงิน ควบคุมและบันทึกรายรับรายจ่ายเงิน


Business Process

1. Marketing Function เจ้าของเว็บไซต์ได้กำไรสินค้าที่นำเสนอ และมีการให้ผู้ค้ารายย่อยสมัครสมาชิก สามารถนำสินค้ามาขายบนเว็บไซต์ได้ โดยเก็บเปอร์เซ็นต์จากผู้ค้ารายย่อย
2. Sale Function จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ Fashion ต่างๆ ที่ผู้คนนิยมในปัจจุบันในหลายรูปแบบ โดยให้ผู้บริโภคสมัครสมาชิกแล้วเลือกชมสินค้าโดยมีรหัสสินค้า ขนาด สี รูปแบบสินค้าให้ หากผู้บริโภคต้องการสินค้าเลือกใส่ตระกร้าสินค้าได้
3. Accounting Function หากผู้บริโภคต้องการสินค้า กดบันทึกรายการสินค้าและระบบจะคำนวณจำนวนเงินให้ผู้บริโภคสินค้า และทำการชำระเงิน จากนำผู้บริโภคจะได้รับสินค้าภายใน 3 วัน

เนย said...

ชื่อโครงงาน เว็บขายหนังสือออนไลน์

รายชื่อสมาชิก
1.นาย อิสรา พรหมมานนท์ รหัส 5052410018
2.นาย สุทธิวุฒิ ตั้งมโนเทียนชัย รหัส 5052410029

Bussiness Function

- แยกประเภทประเภทหนังสือ ตามความต้องการ
- เช็คจำนวนหนังสือที่มีจำหน่ายอยู่
- แจ้งหนังสือมาใหม่ผ่านเว็บ
- รายละเอียดหนังสือและราคา
- มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อความง่ายต่อการติดต่อและจัดส่งสินค้า
- แยกหนังสือตามตัวอักษร
- ตรวจสอบหนังสือที่เป็นที่นิยมได้

Bussiness Procress
Input
สมัครสมาชิกสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อสินค้า(ต้องข้อมูลจริงเท่านั้นเพื่อจัดส่ง) แล้วตรวจสอบหนังสือที่สนใจ
โดยสามารถตรวจสอบราคาและรายละเอียด เนื้อหาแบบย่อ โดยเมื่อสนใจก็เลือกหนังสือลงส่วนที่เก็บออเดอร์สินค้า
เมื่อได้หนังสือที่ต้องการครบแล้ว ก็จะมีการรวมราคาและสามารถยกเลิกหนังสือที่ไม่ต้องการได้ เมื่อเลือกได้ก็โอนเงิน
ตามข้อระเบียบสมาชิกที่กำหนด

Out Put
เมื่อผู้ซื้อได้หนังสือตามที่ต้องการแล้วก็ส่งออเดอร์และแจ้งโอน ทางเว็บก็ตรวจสอบ แล้วส่งของ

รายรับ รายจ่าย รายเดือน

รายรับ - ยอดขายหนังสือ (จำนวนหนังสือ)
รายจ่าย - ค่าภาษีของหนังสือ ค่าจัดส่งหนังสือ

วรภัทร said...

โครงงาน Hi.So _ Plaster

สมาชิกกลุ่ม
1. นาย ธวัช วิทยา รหัส 5052410004
2. นาย วรภัทร มีพันธุ์ รหัส 5052410042
3. นาย สราวุธ ชัยธนฤทธิ์ รหัส 5052410043


Business Function
- Function การขาย
- Function การออกแบบ
- Function สมาชิก
- Function คลังสินค้า

Process การขาย
- ขายเป็นโหลหรือมากกว่านั้น
- มีโปรโมชั่นหรือการประกวดสินค้า
- การชำระเงินโดยการโอนเข้าทางธนาคาร

Process การออกแบบ
- ขนาดของพลาสเตอร์ที่สามารถออกแบบได้
- อักษรที่สามารถออกแบบได้
- รูปภาพหรือรูปแบบที่สามารถออกแบบได้
- สีพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Process สมาชิก
- สมัครสมาชิก
- สมาชิกสามารถยืนยันการโอนเงินพร้อมหลักฐาน
- สมาชิกสามารถตรวจดูสินค้าของท่านได้
- สมาชิกสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลของท่านได้

Process คลังสินค้า
- ตรวจสอบสินค้านั้นๆ มีหรือไม่
- ตรวจสอบสินค้านั้นๆ มีจำนวนกี่ชิ้น
- เลือกสินค้า แบบคละแบบได้
- ตรวจสอบสินค้าและยืนยันการสั่งสินค้า
- ลด - เพิ่มหรือยกเลิกสินค้านั้นได้
- คำนวณราคาสินค้า ภาษีและค่าจัดส่ง

ประสูตร์ said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง เว็บไซต์ขาย Ram คอมพิวเตอร์
สมาชิก
1. น.ส. วารุณี วันทา 5135510041
2. น.ส. กุลวดี เนติพัฒน์ 5135510058
3. นาย นนทชา วิญญูมงคล 5135510062

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11


Business Function

1.Function การลงทะเบียน
2.Function ค้นหาข้อมูลสินค้า
3.Function Log In
4.Function การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Ram
5.Function สั่งซื้อสินค้า
6.Function การลงทะเบียน Webboard
7.Function การตรวจสอบข้อมูล
8.Function การออกใบเสร็จ
Process การลงทะเบียน
•ลูกค้าลงทะเบียนเป็นสมาชิกทางเว็บ
•ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียน
•ถ้าลงทะเบียนเสร็จจะมี Message ขึ้นว่า “คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว”


Process การค้นหาข้อมูลสินค้า
•ลูกค้ากรอกยี่ห้อ , ขนาดความจุของ Ram , ชนิดของ Ram
•ระบบทำการค้นหาข้อมูล
•ถ้าพบระบบจะโชว์ข้อมูลตามที่ลูกค้าค้นหา


Process การ Log In
•ลูกค้าทำการกรอก User และ Password
•ระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
•เมื่อลูกค้า Log In แล้วจะมี Massage Box โชว์ว่า “คุณ Log In เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว”

Process การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Ram
•ลูกค้า Click เลือกจากเมนูได้เลย


Process การสั่งซื้อสินค้า
•ลูกค้า Click เลือก Icon รูปรถเข็น ตามสินค้าที่ต้องการ และสามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้
•ระบบทำการรวบรวมข้อมูลและรวบรวมราคาของสินค้าทั้งหมด
•แสดงข้อมูลรายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อได้ทั้งหมด


Process การลงทะเบียน Webboard
•ลูกค้าลงทะเบียนในการกรอก User
•ลูกค้าเข้าใช้ Webboard


Process การตรวจสอบข้อมูล
•ลูกค้า Log In เข้าระบบ
•ระบบตรวจสอบข้อมูล
•ถ้าข้อมูลถูกต้องระบบจะออกใบเสร็จให้


Process การออกใบเสร็จ
•ระบบแสดงรายการสินค้า
•ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมด
•ระบบออกใบเสร็จให้ลูกค้า

อรรณภา said...

ชื่อโครงงาน ระบบการจัดการรับซื้อ-ขายของเก่า
สมาชิก
1. นางสาว จุติมา เทียนพึ่ง 5135510017
2. นางสาว อรรณภา โคตรสีเมือง 5135510018
3. นางสาว สุคันธวารี ละศรีนวล 5135510019
กลุ่ม 11 วิชาวิเคราะห์และพัฒนาระบบ

Busniess Function
1.เป็นระบบในรูปแบบ ซื้อมา ขายไป
2.สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้า และแยกประเภทสินค้าได้
3.สามารถคำนวณรายรับจากการขายสินค้าออกไป รายจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้ที่ขายสินค้าให้กับเรา(ตัวแทน)
4.สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ขาย(ตัวแทน)และข้อมูลของบริษัทหรือโรงงานที่รับซื้อสินค้าจากเรา ตลอดจน ข้อมูลของพนักงานในบริษัท
5.สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่รับซื้อมา สินค้าที่ขายออก และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

Busniess Process
1.การชื้อมาขายไป จะเป็นการรับซื้อสินค้าของเก่าจากตัวแทน(ผู้ที่เก็บของมาขาย)จากนั้นเราจะทำการจัดแยกประเภทสินค้าให้เป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะทำการขายให้กับบริษัทหรือโรงงานต่อไป
2.ข้อมูลการจัดเก็บหรือการแยกประเภทเราจะแบ่งเป็นหมวดหมู่แทนด้วยรหัสสินค้า แล้วจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ลงในฐานข้อมูล ก่อนทำการขายออกไป
3.การคำนวณรายรับจากการขายสินค้า และรายจ่ายที่ต้องจ่ายให้กับตัวแทน ระบบสามารถคำนวณได้ในแต่ละบุคคลแล้วบันทึกลงฐานข้อมูล
4.การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เพิ่มเข้ามาทั้งรายรับ และรายจ่าย เช่น ประเภทสินค้า ชนิด รหัสสินค้า น้ำหนัก เป็นต้น
5.นอกจากนี้ระบบยังสามารถเก็บข้อมูลของตัวแทนที่ขายสินค้าให้เรา และข้อมูลของบริษัทหรือโรงงานที่เราขายสินค้า เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูล

oclub said...

ชื่อโครงงาน ระบบการจัดการคลังสินทรัพย์
สมาชิก
1.นาย ณรงค์ กนกงาม รหัส 4835610004
2.นางสาว อัครวิชญ์ ยิ้มละมุล รหัส 4835610005
กลุ่มเรียน
วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม A

Business Process
Input
- ทำประวัติทรัพย์สินเพื่อกำหนดรหัสและหมวดหมู่ของทรัพย์สิน กรอกข้อมูลต่าง เช่น ราคา,วันที่ซื้อ,ระยะหักค่าเสื่อม,เลขที่ PO. ,ฯลฯ
- ตรวจสอบการกรอกประวัติทรัพย์สินว่าถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของ Input หรือไม่
- ตรวจสอบรหัสว่ามีการซ้ำกันหรือไม่หากมีซ้ำจะทำการแจ้งให้ทราบเพื่อบันทึกใหม่
- ระบบก็จะทำการลงทะเบียนทรัพย์สินในระบบฐานข้อมูลและแจ้งกลับว่า บันทึกเรียบร้อย
Business Function
- แยกหมวดหมู่ของทรัพย์สิน
- เช็คจำนวนทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมด หรือ บางหมวดหมู่ที่ต้องการได้
- ค้นหาทรัพย์สินตามรหัส หรือ ตามชื่อของทรัพย์สิน
- สามารถดูรายละเอียดของทรัพย์สินที่ต้องการได้
- ตรวจสอบสถานะของทรัพย์สินได้ว่าปัจจุบันมีการนำไปใช้งานหรือไม่ หรือ ดูได้ว่าจะสามารถนำไปใช้ได้หรือไม่ เช่น จะมีการแจ้งสถานะต่าง เช่น ว่าง,ชำรุด,ถูกนำไปใช้งาน,ยกเลิก
- สามารถคำนวณมูลค่าเสื่อมของทรัพย์สินได้ ว่าปัจจุบันมีมูลค่าคงเหลือเท่าใด
- บันทึกรายการซ่อมบำรุง(กรณีที่ชำรุด)
- สามารถคำนวณค่าเช่าทรัพย์สินได้(กรณีที่ Site งาน ยืมไปใช้งาน

YAKUZA said...

ชื่อโครงงาน
ระบบขายเสื้อผ้าออนไลน์

วิชาวิเคราะห์ กลุ่ม 11
รายชื่อสมาชิก
1.4935410030 นางสาวนภารัตน์ แววเพชร
2.4935410049 นางสาวปพิชญา เมืองประเทศ
3.4935410073 นางสาวศิริวิมล หอมสุวรรณ

Business Function
1.สามารถสมัครสมาชิกได้
2.สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง
3.ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าจากประเภทสินค้า หรือ ชื่อสินค้าได้
4.มีบอร์ดสำหรับพูดคุย สอบถาม
5.มีลิงค์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น เว็ปขายกระเป๋า เครื่องประดับ น้ำหอม หรือนาฬิกา

Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกแล้ว สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ และตรวจสอบข้อมูลสำคัญเช่น อีเมล
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ว่าลูกค้าได้กรอกครบถ้วนหรือไม่
1.2 สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว อย่างเช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในกรณีที่เปลี่ยนที่อยุ่ หรือเบอร์โทร
1.3 ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการสินค้าที่เคยสั่งซื้อได้

2.1 หลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระบบจะมีการส่งข้อมูลยืนยันว่าสินค้าชนิดนี้สามารถสั่งซื้อได้
2.2 ระบบจะแจ้งยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระ พร้อมค่าจัดส่ง

3.1 มีระบบค้นหาข้อมูลสินค้า และแยกประเภท ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาได้

4.1 เมื่อลูกค้ามีข้อสอบถามสามารพูดคุยผ่านบอร์ด และสั่งสินค้าผ่านบอร์ดได้
4.2 มีระบบตรวจสอบคำพูดหรือ ถ้อยคำที่หยาบคาย

5.1 ระบบจะมีลิงค์เพื่อนบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่ต้องการสินค้าประเภทอื่น

อุ๊ย said...

ชื่อโครงงาน ระบบการนวดแผนไทย

ผู้ร่วมโครงงาน
1. นางสาวอาภรณ์ แป้นห้วยไผ่ 5135510015
2. นางสาวสุนิษา ชัยภักดี 5135510026
3. นางสาวกูซีม๊ะ นิเยะ 5135510049

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

Business Function
- function แผนก
- function ประวัติลูกค้า
- function ประวัติพนักงาน
- function ประเภทการบริการ
- function การรับเมนูการบริการ
- function สินค้าที่ใช้
- function โปรโมชั่น
Business Process
- function แผนกทำหน้าที่เก็บรายชื่อของแผนกแต่ละแผนก
- function ประวัติลูกค้าทำหน้าที่เก็บข้อมูลของลูกค้าที่เข้าใช้บริการ และตรวจสอบการลงสมัครเป็นสมาชิกในการใช้บริการ
- function ประวัติพนักงานทำการเก็บข้อมูลพนักงานที่ให้บริการกับลูกค้า เพื่อจะได้ตรวจสอบว่าพนักงานคนใดให้บริการกับลูกค้าชื่อใด และให้บริการปะเภทใดบ้าง
- function ประเภทการบริการทำหน้าที่เก็บประเภทของการบริการที่ลูกค้าต้องการใช้บริการ เป็นการบอกเกี่ยวกับรายละเอียดของประเภทว่ามีอะไรบ้าง
- function การรับเมนูการบริการทำหน้าที่เก็บรายละเอียดการใช้บริการของลูกค้าในแต่ละครั้ง และยังสามารถบอกได้ว่าประเภทที่ใช้ ใช้ไปกี่ครั้งแล้ว
- function สินค้าที่ใช้ ทำหน้าที่แสดงรายชื่อของสินค้าที่ใช้ในการบริการแต่ละประเภท ว่าลูกค้าต้องการใช้บริการอะไรบ้างและใช้สินค้าตัวใด
- function โปรโมชั่นทำหน้าที่บอกว่าโปรโมชั่นในร้านมีอะไรบ้าง อยู่ในช่วงเวลาใดบ้าง

ปู said...

ชื่อโครงงาน สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
รายชื่อสมาชิก
น.ส. จิตพร นูสารี รหัส 5135510042
น.ส. ยุพาภรณ์ พรมโยธา รหัส 5135510052
น.ส. นุจรี เสนานาม รหัส 5135510065
Function หน้าจอก่อนเข้าสู่โปรแกรม
Process - เข้าสู่โปรแกรม เมื่อคลิกที่ปุ่มเข้าสู่โปรแกรม จะลิงค์ไปยังส่วนของหน้าจอการ ลงทะเบียน
- ออกจากโปรแกรมถ้าผู้ใช้ไม่ต้องการเข้าสู่โปรแกรมให้คลิกที่ปุ่มนี้

Function การลงทะเบียน
Process - ชื่อ ใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ในกล่องข้อความ
- รหัส ใส่รหัสผู้ใช้ในกล่องข้อความ
- เข้าสู่โปรแกรม กรณีผู้เคยใช้เคยเข้าสู่โปรแกรมนี้แล้วให้คลิกเลือกที่ปุ่มนี้
- ผู้ใช้ใหม่ ในกรณีที่ผู้ใช้ใหม่ไม่เคยเข้าสู่โปรมแกรมนี้
Function ผู้ใช้ใหม่
Process - ป้อนชื่อผู้ที่ต้องการ ใส่ข้อมูลชื่อของผู้ที่เข้าใช้ใหม่
- ป้อนรหัสที่ต้องการ ใส่ข้อมูลรหัสของผู้ใช้ใหม่
- ยืนยันรหัสผ่าน ใส่ข้อมูลรหัสของผู้ใช้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
- ตกลง เป็นการบันทึกชื่อและรหัสของผู้ใช้ใหม่เข้าสู่ระบบ

Function หน้าจอหลัก
Process เลือกปุ่มหรือหมวดหมู่ที่ต้องการใช้งาน เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้วหน้าจอของหมวดหมู่ที่เลือก จะแสดงทางหน้าจอทันที หากเลือกออกจากโปรแกรมก็จะออกจากหน้าจอนี้ทันที

Function บอกหมวดหมู่ของคำศัพท์
Process เมื่อเลือกรูปภาพตามหมวดหมู่ต่าง ๆ ก็จะมีเสียงสะกดตามตัวอักษรพร้อมคำอ่านและบอกความหมายของคำนั้น

Function ถาม - ตอบ
Process เมื่อคลิกเลือกหมวดคำถามแล้วคลิกเลือกคำตอบที่คิดว่าถูกแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ ถ้าถูกก็จะมี Messagebox พร้อมเสียงพูดว่า Good แต่ถ้าผิดก็จะมี Messagebox พร้อมเสียงพูดว่า Sad

Function เกมส์
Process เลือกเกมส์ที่จะเล่นใส่ชื่อของผู้เล่น เมื่อเล่นเกมส์ตามหมวดที่เลือกไว้ จนจบเกมส์ก็จะแสดงผลคะแนนเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบทักษะความสามารถของผู้เล่น
Function ค้นหา แก้ไข เพิ่มเติม และบันทึกคำศัพท์
Process ค้นหาคำศัพท์ โดยการพิมพ์ตัวอักษร 2 ตัวแรก เมื่อกดปุ่มค้นหาก็จะแสดงคำศัพท์ที่มีตัวอักษรที่เราพิมพ์ไว้แสดงขึ้นมา
แก้ไข เมื่อคลิกเลือกปุ่มแก้ไขเพื่อที่จะแก้ไขคำศัพท์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม เมื่อคลิกเลือกปุ่มเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำศัพท์ที่ต้องการลงไปใน Dictionary

Function ทดสอบความสามารถ
Process เลือกระดับของบททดสอบ จากนั้นใส่ชื่อผู้ที่ต้องการทำการทดสอบ การทดสอบนี้จะรวมคำศัพท์และคำถามที่มีอยู่ใน บทเรียนทั้งหมด มาเป็นบททดสอบ บททดสอบแต่ละหมวดจะมี 20 ข้อ เมื่อเสร็จการทดสอบจะมีการประเมินผลคะแนนและจัดลำดับคะแนน

♥B๛™15♥—‘Äsia—“My name is A” said...
This comment has been removed by the author.
Pang said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ
สมาชิก
1.น.ส. ชมพู่ มูลทองสุข รหัส 5135510028
2.น.ส. ธันยาภรณ์ เชื้อนาค รหัส 5135510029
3.น.ส. ธมลวรรณ คล้ายมี รหัส 5135510035
กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์ กลุ่ม 11

Business Function
1.เวบไซด์ของเราเป็นเวบไซด์ท่องเที่ยวผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในเวบไซด์ต้องทำการสมัครสมาชิก
ก่อน ในกรณีที่ลูกค้ามาใช้บริการเป็นประจำต้องสมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนผู้ที่จะเข้ามาดูข้อมูลท่องเที่ยวก็สามารถเข้ามาได้โดยไม่ต้องสมัครสมาชิก
2.บริการจองตั๋วรถทัวร์สามารถเข้ามาเช็คข้อมูลการเดินรถได้
3.เวบบอร์ด หรือ ประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาโพสข้อความเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ
เปลี่ยนทัศนคติหรืออาจจะมีข้อมูลข่าวสารโปรโมชั่นอื่นๆ
4.มีการซื้อขายบนเวบ
5.การให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าไปอ่านได้เลย
6.การแนะนำร้านอาหาร และที่พัก ก็สามารถเช็คได้ที่เวบของเราโดยจะลิงค์ไปยังเวบที่ให้บริการ
Business Process
1.การสมัครสมาชิก
- จะต้องกรอก ชื่อ นามสกุล เป็นตัวอักษรเท่านั้น
- Usernsme ความยาวไม่เกิน 12 และ Password ความยาวไม่น้อยกว่า 6
2.ถ้าจะจองตั๋วล่วงหน้าก็ต้องกรอก
- รหัสบัตรประจำตัวบัตรประชาชน จำนวน 13 หลัก
- กรอกชื่อ นามสกุล เป็นตัวอักษร
- ประเภทรถทัวร์ เลขที่นั่ง กำหนด วันไปจะเดินทางไป และ วันที่จะเดินทางกลับได้ กำหนด
ต้นทาง และ จุดหมายปลาทางที่ต้องการ จะให้ทำการเลือก
3.ตะกร้าสินค้า จะเป็นสินค้าที่เสนอขายบนเวบไซด์เป็นของดีประจำจังหวัดภาคเหนือ เมื่อเราต้องการสินค้าแบบไหนก็คลิกเลือกและจะคำนวนราคาที่ต้องชำระ

บิลใบเสร็จจะมี 2 บิล คือ
1.บิลจองตั๋วรถทัวร์
2.บิลสินค้าที่สั่งซื้อ

DeeVerJoe said...

ชื่อโครงงาน

จองตั๋วหนังonline

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นาย ธีระพงศ์ ฉายศิริพันธ์ รหัส 5052410012
2. นาย สุรพันธ์ สุขสุยุติ รหัส 5052410025
3. นาย ประเสริฐยิ่ง แสงศิริ รหัส 5052410045

Business Function

Sale Function ความสะดวกสบาย,ประหยัดเวลาและขยายกระจายไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่

Business Process

1การขาย
-จองตั๋วหนัง
-ดูที่นั่ง
-ดูรอบหนัง

2บริการ
-ความรวดเร็ว
-ความสะดวก
-ไม่เสียเวลาในการรอคอย

เอ๊าะ said...
This comment has been removed by the author.
เอ๊าะ said...

ชื่อโครงงาน ขายเครื่องสำอางและอาหารเสริมเพื่อความงาม ออนไลน์

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1.นายสถาพร กระถินทอง รหัส 5052410006
2.นายนพรัตน์ กระถินทอง รหัส 5052410061
3.นางสาวชลธิชา อุ่นอ่อน รหัส 5052410073

โครงงาน
Business Function

- ระบบสมาชิก
- ตรวจสอบสมาชิก
- Catalog สินค้าเครื่องสำอางโดยแยกตามประเภทท
- Catalog อาหารเสริมแยกตามประเภท
- ระบบตรวจสอบสินค้าใน stock
- ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
- ระบบประมวลราคา และ สินค้า
- การชำระเงิน
- การจัดส่ง

Business Process

- โดยมีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับส่วนลด 5% โดยผู้ใช้ต้อง login ก่อนเลือกสิ้นค้า
- ถ้าไม่สมัครก็ซื้อได้แต่จะได้ราคาเต็ม
- เข้าไปเลือกสิ้นค้าใน catalog ระบบจะทำการตรวจเช็ค อยู่ตลอดว่า ใน stock หรือไม่ ถ้าไม่มีจะไม่สามารถเลือกสินค้าชิ้นนี้ใส่ ตระกร้า ได้
- พอเลือกตระกร้าไว้แล้ว ระบบจะทำการ คำนวนราคาและจำนวนสิ้นค้า อัตโนมัติ
- เมื่อ เลือกจนพอใจแล้วก็ กดตกลงเพื่อเข้า สู่ หน้า จัดส่ง และชะระเงิน
- โดยถ้าเป็นสมาชิกอยุ่แล้ว จะใส่แค่เลขบัญชีอย่างเดียว หรือจะเลือกส่งที่อื่นก็ได้
- ถ้าเป็นบุคคลภายนอกต้องกรอกที่อยู่และเลขที่บัญชีเพื่นอชำระเงิน
- สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 7 วัน

กิจจา said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบธรุกิจ เช่า/ซื้อ บ้านในหมู่บ้านจัดสรร บนเว็บ

สมาชิก
1. นาย กังวาน ว่องวัฒนาการ รหัส 5052410026
2. นาย เมธากร เสียงแจ้ว รหัส 5052410030
3. นาย กิจจา ภักดีคุณากร รหัส 5052410050

กล่มเรียน วิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

Business Function

1.สามารถสมัครสมาชิกเว็บได้
2.สามารถซื้อหรือเช่าบ้านได้
3.สามารถประกาศเช่าบ้านได้
4.สามารถประกาศขายบ้านได้
5.รายงานการซื้อ เช่า ขาย ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี

1.1 มีการบันทึกข้อมูลของผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก
1.2 มีการตรวจสอบ ID และ Password ว่าผ่านหรือปล่าว
1.3 ระบบจะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
1.4 ระบบจะส่ง E-mail ตอบรับการเป็นสมาชิกไปยังผู้สมัคร
1.5 หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยเข้ารหัส ก่อน


2.1 ให้ผู้สนใจ เลือกแบบหรือลักษณะประเภทบ้านที่ต้องการโดยเลือกจากแบบของผู้ที่สนใจ โดยการ กรองข้อมูลในแบบฟอร์ม หรือ เลือกจาก รูปแบบ บ้าน ตามโครงการต่างๆ
2.2 ให้ผู้สนใจเลือกสถานที่หรือโครงการบ้านว่าอยากอยู่บริเวรหรือโครงการใด หลังจากได้แบบ และ สถานที่ที่ผู้สนใจต้องการจะแบ่ง ทางเลือกเป็น การเช่า หรือ การซื้อ
2.3 ถ้าผู้สนใจเลือก การเช่า

2.3.1 ให้ผู้สนใจการเช่าบ้านดูข้อมูลของบ้านที่เลือกไว้ โดยดูราคา ค่ามัจจำ ต่อเดือน หรือ ปี ฯลฯ
2.3.2 เมื่อ ผู้สนใจตัดสินใจเช่า ให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม จัด ทำสัญญา การเช่าบ้าน
2.3.3 เก็บข้อมูลนั้นๆ ลงในระบบ ฐานข้อมูล
2.3.4 ส่ง E-mail ตอบรับการไปถึงลูกค้า

2.4 ถ้าผู้สนใจเลือกการซื้อ
2.4.1 ให้ผู้สนใจการซื้อดูข้อมูลของบ้านที่เลือกไว้โดยดูราคา ค่ามัจจำ ค่าผ่อนแต่ละงวด ฯลฯ
2.4.2 เมื่อผู้สนใจตัดสินใจการซื้อ ให้ผู้สนใจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม จัดทำสัญญา การซื้อบ้าน
2.4.3 เก็บข้อมูลนั้นๆ ลงในระบบ ฐานข้อมูล
2.4.4 ส่ง E-mail ตอบรับการไปถึงลูกค้า

3.1 ให้ผู้ประกาศเช่าบ้านกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม
3.2 เก็บข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูล
3.3 ให้ผู้ประกาศเช่ากรอกลักษณะ และกรอกข้อมูลที่จำเป็น ต่างๆ
3.4 นำข้อมูลที่ผู้ประกาศเช่ากรอก ไปจัดทำนำเสนอในเว็บเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับข้อมูล

4.1 ให้ผู้ประกาศขายบ้านกรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม
4.2 เก็บข้อมูลนั้นลงในฐานข้อมูล
4.3 ให้ผู้ประกาศขายกรอกลักษณะ และกรอกข้อมูลที่จำเป็น ต่างๆ
4.4 นำข้อมูลที่ผู้ประกาศขายกรอก ไปจัดทำนำเสนอในเว็บเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับข้อมูล

5.1 จัดเก็บข้อมูล ในแต่ละครั้งทึ่มีการซื้อ การเช่า การขาย บ้าน ในทุกๆครั้ง
5.2 นำข้อมูลที่เก็บมาสรุป หายอดในแต่ละเดือน และแต่ละปี
5.3 จัดทำการนำเสนอ บนเว็บ เพื่อให้ผู้สนใจมาดูข้อมูลของเว็บไซต์

Chaiwisit said...

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ
1.นายชัยวิสิทธ์ วิมลลักษณ์ รหัส 4935O10002
2.นางสาววชิรา หุ่นชื่น รหัส 4935910092
3.นายสุเทพ ไพรสยม รหัส 4935910094

โครงงาน ระบบบริหารการจัดการ ครุภัณฑ์ออนไลน์
Bisiness Function
1.ครุภัณฑ์ที่เข้ามาใหม่
- จำนวนของ ครุภัณฑ์
- ปีงบประมาณที่จัดซื้อ
2.ครุภัณฑ์เก่า
- ที่ใช้งานได้
- ที่เสีย และเสื่อมสภาพ
3.ครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม
- วันที่ส่งซ่อม
- วันที่รับคืน
4.ครุภํณฑ์ที่รอจำหน่าย
- ครบอายุการใช้งาน
- เสื่อมสภาพการใช้งาน
Business Process
Input รับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ส่งไปยัง server ที่เก็บข้อมูลครุภัณฑ์
Output สามารถดึงข้อมูลจาก server มาแสดงผลทางหน้าจอและสามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นเอกสารได้

ฝ้าย said...

ชื่อโครงงาน
โปรแกรมบันทึกสถิติผู้ผ่าฝืนกฏหมาย

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นางสาวอาจารี เทียมบุญมา 5135510011
2. นางสาวสาวิตรี วงศร 5135510016

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

โครงงาน
Business Function.

- จะต้องมีรหัสผ่าน username และ password
จึงจะเข้าดูข้อมูลได้
- สามารถเรียกดูรายชื่อของผู้กระทำผิดในแต่ละ
ประเภทได้
- update ข้อมูลได้ตลอดเวลา
- รายงานสถิติเป็นแผนภูมิแท่ง

Business Process.

- มีการตรวจสอบรหัสผ่าน username และ
password เพื่ออนุญาติให้เข้าสู่ระบบต่อไป
- ระบบ Search ตามประเภท ที่เราทำการร้องขอ
เพื่อดูรายการในแต่ละประเภทของระบบ
- รับคำสั่งและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

golf said...

ชื่อโครงงาน
โปรแกรมตรวจสอบสายรถเมล์บนมือถือ

รายชื่สมาชิดผู้จัดทำ

1.นาย ศุภกิจ อู๋เอี่ยม รหัส 5135510014
2.นาย สุมัชชา หมื่นหาญ รหัส 5135510061
3.นาย ปอคุณ เพรชแผ่ศรี รหัส 5135510066

โครงงาน
Business Function
-ค้นหาสายรถเมล์แต่ละสาย
-ตรวจสอบค่าโดยสารของแต่ละสาย
-ดูรายละเอียดแผนที่ของรถเมล์แต่ละสาย
-ค้นหาข้อมูลปลายทางที่ input
-บันทึกข้อมูลสายรถเมล์ที่ input ล่าสุด
-ทำบันทึกส่วนตัวที่เคยไปมาแล้วได้

Business Process

-เลือกจุดเริ่มต้นเพื่อค้นหาสายรถเมล์
-เลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการจะไป
-ดูรายละเอียดของสายรถเมล์
-ดูแผนที่การเดินทางของรถเมล์แต่ละสาย
-ทำบันทึกสายรถเมล์ครั้งล่าสุดที่ input
-ตรวจสอบระยะทางจากจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง

♥B๛™15♥—‘Äsia—“My name is A” said...
This comment has been removed by the author.
♥B๛™15♥—‘Äsia—“My name is A” said...
This comment has been removed by the author.
♥B๛™15♥—‘Äsia—“My name is A” said...

ชื่อโครงงาน
ระบบจองห้องพักโรงแรมผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

รายชื่อผู้จัดทำ
1.นายนิพนธ์ แซ่ล้อ รหัส 4935410001
2.น.ส.ภาวิณี งิ้วชัยภูมิ รหัส 4935410116

กลุ่มเรียน
วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม A

Business Function
1.สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้
2.สามารถสมัครสมาชิกได้
3.สามารถเข้าสู้ระบบ/ออกจากระบบและสามารถจดจำUserName/PassWordได้
4.สามารถค้นหาโรงแรมผ่านหน้าเว็บได้
5.สามารถค้นหาโรงแรมผ่านกล่องค้นหาโรงแรมได้
6.สามารถแสดงรายชื่อโรงแรมที่จัดโปรโมชั่นได้
7.สามารถสั่งให้เรียงลำดับข้อมูลโรงแรมตามราคาหรือมาตราฐานโรงแรมได้
8.สามารถดูรายละเอียดต่างๆของโรงแรมนั้นๆได้
9.สามารถเช็คราคาห้องพัก ประเภทต่างๆ ตามช่วงเวลาได้
10.สามารถสอบถามข้อมูลและเช็คห้องว่างได้
11.สามารถกำหนดรายละเอียดการจองห้องพักได้
12.สามารถจองห้องพักผ่านระบบเครือเข่ายอินเตอร์เน็ตได้
13.สามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้
14.สามารถยืนยันการชำระเงินผ่านหน้าเว็บได้
15.สามารถพิมพ์ใบเช็คอินผ่านทางหน้าเว็บได้
16.สามารถค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวไทยจากGoogleได้
17.สามารถสนทนาหรือตั้งหัวข้อผ่านกระดานสนทนาได้
18.สามารถส่งข้อมูลข่าวสารไปยังอีเมล์ลูกค้าได้
19.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบได้(Admin)
20.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมได้(Admin)
21.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลสมาชิก(ลูกค้า)ได้(Admin)
22.สามารถเพิ่ม,แก้ไข.ลบ ข้อมูลรายชื่อจังหวัดได้(Admin)
23.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลรายชื่อพื้นที่ได้(Admin)
24.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลรายชื่อโรงแรมได้(Admin)
25.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลห้องพักได้(Admin)
26.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลแหล่องท่องเที่ยวได้(Admin)
27.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลการโอนเงินของลูกค้าได้(Admin)
28.สามารถเพิ่ม,แก้ไข,ลบ ข้อมูลของกระดานสนทนาได้(Admin)
29.สามารถทำการประมวลผลสถิติสมาชิกทั้งหมดได้(Admin)
30.สามารถทำการประมวลผลการจองห้องพักในแต่ละวัน/เดือน/ปี(Admin)
31.สามารถคำนวณเงินจองในแต่ละวัน/เดือน/ปี(Admin)
32.สามารถคำนวณเงินคงค้างของลูกค้าประจำที่ยังไม่ได้จ่ายในแต่ละวัน/เดือน/ปี(Admin)
33.สามารถทำการค้นหาสมาชิกได้(Admin)
34.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลสมาชิกต่อ คน/ทั้งหมดได้(Admin)
35.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลจองห้องพักประจำวัน/เดือน/ปี(Admin)
36.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลจองห้องพักของสมาชิกต่อ คน/ทั้งหมด(Admin)
37.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลการชำระเงินจองห้องประจำวัน/เดือน/ปี ต่อการจองหนึ่งครั้งได้(Admin)
38.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลความคิดเห็นในกระดานสนทนาได้(Admin)
39.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลห้องที่ว่างได้(Admin)
40.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลสถิติการเข้าชมเว็บไซต์(Admin)
41.สามารถรายงานและแสดงผลข้อมูลลูกค้าประจำที่จ่ายเงินและไม่จ่ายเงินจอง(Admin)

Business Process
1.1เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนภาษาที่หน้าเว็บจะต้องกดลิงค์เปลี่ยนภาษา(ไทย/English)ลิงค์จะพาไปหน้าเว็บที่เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

2.1เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก เพื่อใช้งานส่วนต่างๆบนเว็บไซต์จะต้องทำการตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้สมัครก่อน
2.2จะทำการตรวจสอบว่าผู้สมัครกรอกข้อมูลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอินพุทหรือไม่ อาทิ UserNameชื่อต้องไม่ซ้ำกับผู้อื่น,PassWordต้องไม่น้อยกว่า4ตัว,รหัสบัตรประชาชนต้องไม่น้อยกว่า13ตัว,E-mailต้องมีเครื่องหมาย@,ต้องระบุชื่อจริงห้อมปล่อยเว้นว่าง เป็นต้น
2.3เมื่อตรวจสอบครอบถ้วนและถูกต้องแล้วระบบก็จะทำการลงทะเบียนผู้สมัครลงในระบบฐานข้อมูลและแจ้งกลับไปยังผู้สมัครว่าได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว

3.1เมื่อลูกค้าต้องการเข้าสู่ระบบสมาชิกจะต้องสมัครสมาชิกก่อนและต้องกรอกUsername/Passwordลงในช่องUsername/Passworedก่อน
3.2ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลบว่าตรงกับในฐานข้อมูลหรือไม่
3.3เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วระบบจะทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ
3.4เมื่อลูกค้าต้องการออกจากระบบก็สามารถทำได้โดยกดคำว่าออกจากระบบแล้วระบบจะทำการล็อกเอาท์ออกจากระบบ
3.5เมื่อลูกค้าต้องการให้เว็บจดจำUsername/Passwordจะต้องทำการติ้กช่องCheckboxก่อน
3.6ระบบจะทำการส่งคุ๊กกี้จากเครื่องCliertไปยังเครื่องServerเมื่องลูกค้ามาใช้งานครั้งต่อไประบบก็จะทำการล็อกอินให้อัตโนมัติ

*เนื่้อหายังไม่หมดใส่ได้แค่นี้

jureerat said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบอพาร์ตเม้นท์ออนไลน์
สมาชิก 1. นางสาว จุรีรัตน์ เชื้อสกล รหัส 5052410015
2. นางสาว ปราณี อังคานุกูลวิทย์ รหัส 5052410048
3. นาย นพรัตน์ ทองดี รหัส 5052410020

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 60

Business Function
1. สามารถจองห้องพักออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ได้
2. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบการใช้น้ำและไฟฟ้าผ่านทางเว็บไซต์
3. ทางอพาร์ตเม้นท์จะมีการแจ้งบิลค่าใช้จ่ายและค่าห้องผ่านทางเว็บไซต์
4. ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าห้องพักผ่านระบบออนไลน์ได้
5. ลูกค้าสามารถดูกล้องวงจรปิดของอพาร์ทเม้นท์ผ่านทางเว็บไซต์ได้
6. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าของอพาร์ตเม้นท์ผ่านทางเว็บไซต์ได้
7. ทางอพาร์ตเม้นท์จะมีระบบข่าวสารให้ผู้ใช้บริการได้อ่านและติดตามข่าวสาร
8. ผู้ใช้บริการของอพาร์ตเม้นท์สามารถเข้าไปแชทผ่านทางเว็บไซน์ได้
9. อพาร์ตเม้นท์จะเว็บบอร์ดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข่าวสาร แจ้งเหตุ สื่อสาร ผ่านทางเว็บไซน์ได้


Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าต้องการจองห้องพักจะต้องทำการเลือกห้องก่อน
1.2 ลูกค้าจะต้องทำการกรอกข้อมูลของลูกค้าเพื่อนเป็นหลักฐานในการจอง
1.3 ลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลและทำการยืนยัน
1.4 ลูกค้าทำการชำเงินผ่านระบบออนไลน์
1.5 เมื่อลูกค้ายืนยันการชำระเงินเสร็จแล้วระบบจะส่งลิ้งค์การทำสัญญาจองไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อที่จะทำสัญญา เมื่อลูกค้ากรอกสัญญาเสร็จแล้วระบบจะทำการส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ไปยังอีเมลของลูกค้าเพื่อใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของอพาร์ตเม้นท์

2.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
2.1 ระบบจะทำการอัพเดจข้อมูลการใช้มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
2.3 ลูกค้าสามรถดูสถิติการใช้น้ำและไฟฟ้าในรูปแบบของกราฟ

3.1 ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งการชำระเงินค่าห้องผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล

4.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อทำการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
4.2 ลูกค้าจะต้องเลือกว่าจะทำการชำระเงินแบบใด
4.3 ลูกค้าทำการชำระเงิน
4.4 ลูกค้าทำการยืนยันการชำระเงิน
4.5 เมื่อระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จการชำระเงินผ่านทางเว็บและอีเมล

5.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
5.2 ลูกค้าสามรถดูกล้องวงจรปิดของอพาร์ตเม้นท์ผ่านทางเว็บไซต์

6.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
6.2 ลูกสามรถทำการเลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
6.3 เมื่อทำการเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการกดยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
6.4 เมื่อระบบได้รับการยืนยันใบสั่งสินค้าจากลูกค้าพนักงานจะทำการจัดเตรียมสินค้าพร้อมที่จะส่งบริการ

7.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
7.2 ลูกค้าสมารถอ่านข่าวสารที่ระบบจัดเตรียมไว้

8.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
8.2 ลูกค้าทำการเลือกห้องที่ต้องการเข้าไปแชท

9.1 ลูกค้าต้องเข้าระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
9.2 ลูกค้าสามารถตั้งกระทู้ อ่านกระทู้ และแก้ไขกระทู้ในเว็บบอร์ดของอพาร์ตเม้นท์

Nut said...

ชื่อโครงงาน จำหน่ายและซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ผู้ร่วมโครงงาน
1. นาย นายโพธิ์ทิพย์ รวีพิบูล 5135510004
2. นาย กฤษฎา ผันผ่อน 5135510006
3. นาย ผฤทธิ์ เปียศิริ 5135510067

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กลุ่ม 11 วิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ

Business Function
๐ ข้อมูลลูกค้า
๐ สั่งซื้อสินค้า
๐ ขายสินค้า
๐ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์

Business Process
๐ Function ข้อมูลลูกค้า
Process
- ชื่อ
- นามสกุล
- ที่อยู่
- เขต
- แขวง
- จังหวัด
- เบอร์โทรศัพท์

๐ Function สั่งซื้อสินค้า
Process
- รหัสสินค้า
- เช็คสต๊อกจำนวนสินค้าที่คงเหลือ
- จำนวนสินค้าคงเหลือ
- ประเภทสินค้า
- วันที่สั่งซื้อสินค้า

๐ Function ขายสินค้า
Process
- รหัสสินค้า
- ประเภทสินค้า
- รุ่นสินค้า
- ราคาสินค้า
- จำนวนสินค้า
- ใบรับประกันสินค้า
- วันที่ขายสินค้า

๐ Function ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
Process
- ใบรับประกันสินค้า
- รหัสสินค้า
- ประภทสินค้า
- รุ่นสินค้า
- สาเหตุที่ชำรุด
- ชื่อช่างซ่อม

Tanet said...

ชื่อโครงงาน
ระบบเช่า-จองห้องพักออนไลน์ ด้วย PHP และ Ajax และ My SQL

สมาชิก
1.นาย ธเนศร์ พุกกานนท์ 5052410053
2.นาย ธีรเดช ตริตานนท์ 5052410077
3.นาย ชิตพล กิมะพันธ์ 5052410081


โครงงาน

Business Function
- ระบบสามารถทำการจองห้องพักโรงแรมผ่านอินเตอร์เน็ต นอกจากนั้นยังสามารถเลือกห้องพักที่ต้องการ รวมถึงราคาห้อง
- ระบบสามารถยืนยันการจองห้องพัก ได้หลังจากที่เกิดการจอง และจะมี e-mail ตอบรับการของห้องพักส่งไปให้กับผู้ใช้ บริการ
- ระบบสามารถทำ Check In และ Check Out ของผู้ใช้บริการที่เคาเตอร์
- ระบบสามารถแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และแผนที่ภายในตัวจังหวัด และจังหวัดใกล้เคีอง
- ระบบสามารถทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกได้
- ระบบสามารถเช็ค Username และ Password ของสมาชิกและพนักงานได้ว่าถูกต้องหรือไม่
- ระบบสามารถออกรายงานการจองห้องพัก ของลูกค้าให้กับโรงแรมได้


Business Process
- ค้นหา สถานที่ที่ต้องการไปพัก เช่น จังหวัดไหนราคาเท่าไร
- ตรวจสอบห้องพัก ว่าราคาเท่าไร มีห้องว่างหรือป่าว สภาพห้องเป็นอย่างไร
- ตรวจสอบวันเวลาที่จะพัก ว่าห้องพักว่างหรือป่าว แล้วจะพักถึงเมื่อไร กี่วัน พักกี่คน
- ถ้าพอใจที่จะพัก ก็ลงทะเบียน ก็จะให้ กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล รหัสบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ e-mail (ถ้ามี)
- เมื่อลงทะเบียนการจองห้องพักเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail ตอบกลับไปถึงผู้ใช้บริการ

wii said...

หัวข้อโครงงาน ระบบร้านเช่า VCD
5135110005 น.ส. ทิพย์วิภา นุชภาพ
5135510007 น.ส. ศิริวรรณ สุทรากร
51355k10001 นาย สัญญพงศ์ บุญรักษาทรัพย์
กลุ่ม 11
Function : สมัครสมาชิกใหม่ จะใส่ข้อมูลสมาชิกที่มาสมัครเป็นลูกค้า
Function : ข้อมูลหนัง VCD ที่จะให้เช่า
Function : การเช่าหนัง เมื่อลูกค้ามาเช่าหนังเราก็สามารถคีย์รหัสลูกค้าลงไปในช่องรหัสลูกค้า รายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าก็จะปรากฎขึ้นว่าลูกค้าคนนี้มีการเช่าหนังค้างไว้หรือเปล่า
Function : ค้นหาหนัง เมื่อลูกค้าต้องการถามหาหนังว่าเรื่องนี้มาหรื่อยังเราสามารถค้นหารที่ปุ่มนี้ได้
Function : ค้นหาชื่อลูกค้า
Function : ใบเสร็จรับเงิน เมื่อลูกค้ามาเช่าหนังเราก็ต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้า

Function : สมัครสมาชิกใหม่ จะใส่ข้อมูลสมาชิกที่มาสมัครเป็นลูกค้า
Process : - รหัสลูกค้า
- ชื่อ - นามสกุล ลูกค้า
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- เพศ
- รหัสบัตรประชาชน
- วันที่สมัครสมาชิก
- วันที่หมดอายุสมาชิก
Function : ข้อมูลหนัง VCD ที่จะให้เช่า
Process : - รหัสหนัง VCD
- ชื่อหนัง
- ประเภทหนัง
- วันที่รับหนังเข้ามา
- ราคาที่ซื้อหนังเข้ามาที่ร้าน
- ราคาที่ให้เช่า
- จำนวนวันที่เช่าได้
Function : การเช่าหนัง เมื่อลูกค้ามาเช่าหนังเราก็สามารถคีย์รหัสลูกค้าลงไปในช่องรหัสลูกค้า รายชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าก็จะปรากฎขึ้นว่าลูกค้าคนนี้มีการเช่าหนังค้างไว้หรือเปล่า
Process : - รหัสลูกค้า
- ชื่อ - นามสกุล ลูกค้า
- รหัสหนัง
- ชื่อหนัง
- วันที่เช่า
- วันที่คืน
- ราคาเช่า
- ค่าปรับ
- ออกใบเสร็จ
- ล้างข้อมูล
Function : ค้นหาหนัง เมื่อลูกค้าต้องการถามหาหนังว่าเรื่องนี้มาหรื่อยังเราสามารถค้นหารที่ปุ่มนี้ได้
Process : - รหัสหนัง
- ชื่อหนัง
- ประเภทหนังFunction : ค้นหาชื่อลูกค้า
Process : - รหัสลูกค้า
- ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า
Function : ใบเสร็จรับเงิน เมื่อลูกค้ามาเช่าหนังเราก็ต้องออกใบเสร็จให้ลูกค้า
Process : - รหัสลูกค้า
- ชื่อ - นามสกุล ลูกค้า
- รหัสหนังที่เช่า
- ชื่อหนังที่เช่า
- วันที่เช่า
- วันที่กำหนดคืน
- ราคาที่เช่า

ยี said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง โปรแกรมการจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ออนไลน์

สมาชิกในกลุ่ม
1.นายอฮามัด ปูลา รหัส 5133310047
2.นายอัสรี ดอเล๊าะ รหัส 5135510069
3.นางสาวศวิตา ปูดาเล็ง รหัส 5135510070

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

Business Function
1.สมัครสมาชิก
2. Login สมาชิก
3. ลืมรหัสผ่าน
4.ค้นหาเที่ยวรถ
5. ตรวจสอบการจองตั๋ว

Business Process
1.1 กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
1.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และuser ซ้ำกันหรือไม่
1.3 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้บันทึกลงในฐานข้อมูล
2.1 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ใส่ user และ password
3.1 เมื่อลืมรหัสผ่านให้ลูกค้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 เมื่อกรอกแล้วให้ในฐานข้อมูล
3.3 เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ทำการส่ง user และ password ผ่าน E-Mail
4.1 เลือกประเภทของการเดินทาง
4.2 เลือกจังหวัดต้นทางและปลายทางของการเดินทาง
4.3 เลือกวันที่จะเดินทาง
4.4 จำนวนผู้โดยสารที่ต้องการเดินทาง
4.5 เลือกประเภทของรถที่ต้องการเดินทาง
4.6 เมื่อค้นหาจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของการจองตั๋วรถและที่นั่ง สามารถเลือกที่นั่งได้ตามความสะดวกของผู้โดยสาร
5.1 กรอกรหัสการจองตั๋วเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในฐานข้อมูล
5.2 แสดงข้อมูลการจองตั๋วออกทางหน้าจอ

plew said...

ชื่อโครงงาน
เว็บการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลภาคใต้

รายชื่อสมาชิกผู้จัทำ

1.นาย กษิเดช คงทะเวท รหัส 5135510013
2.นางสาวกานต์พิชชา ด้วงศรี รหัส 5135510024
3.นางาสาวพิมพ์อร ฐิติวร รหัส 5135510039

โครงงาน
Business Function

1.สมัครสมาชิกได้
2.สามารถสั่งจองและยกเลิกแพ็คเก็จทัวร์ได้
3.สามารถชำระเงินผ่านทางระบบออนไลน์ได้
4.สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านมางเว็บบอร์ดได้
5.สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทะเลภาคใต้เพิ่มเติมได้

ิBusiness Process

1.1 เมื่อลูกค้าต้องการที่จะสมัครสมาชิก จะต้องทําการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าอย่างละเอียดก่อนบันทึกลงระบบฐานข้อมูล
1.2 ต้องมีการตรวจสอบข้อมุลของลูกค้าว่า ได้กรอกข้อมูลถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอินพุทหรือไม่ อาทิเช่น การกรอกเลขบัตรประชาชน ว่าครบ 13 หลัก หรือไม่
1.3เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องเรียบร้อยแล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลชื่อ ของลูกค้าว่าซ้ำกับชื่อของลูกค้าคนอื่นหรอไม่ หากพบว่ามีผู้อื่นใช้แล้ว ระบบจะแจ้งกลับไปยังลูกค้าว่าให้ทําการเปลี่ยนชื่อในการสมัครใหม่
1.4 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรีบยบร้อยและถูกต้องแล้ว ระบบจะทําการลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล และแจ้งกลับไปยังลูกค้าว่า คุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2.1 เมื่อลูกค้าต้องการจะสั่งจองแพ็คเก็จทัวร์ ลูกค้าจะต้องอินพุจรหัสสมาชิกก่อนที่จะเข้าไปสั่งจองแพ็คเก็จ
2.2 เมื่อลูกค้่าเข้าระบบแล้ว จะต้องทําการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วคลิกยืนยันเการสั่งจองแพ็คเก็จทัวร์แล้วระบบจะทํากา่รลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูลของลูกค้า
2.3 เมื่อทําการยืนยันการสั่งจองแพ้คเก็จเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อมูลกลับไปว่าคุณได้สั่งจองแพ็ตเก็จเรียบร้อยแล้ว
3.1 เมื่อลูกค้าเข้าระบบแล้วต้องการชำระเงินทางระบบออนไลน์ สามารใส่เลขที่บัญชีและจํานวนเงินได้เลย
3.2 กรณีที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้กรอกรายละเอียดการสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถชําระเงินได้
4.1 ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบได้
5.1 ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวผ่านทางระบบได้

Annee said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบการเช่า-คืน หนังสือ

สมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวสูไฮลา แม รหัส 5135510050
2.นางสาวรุซนี แวเยะ รหัส 5135510071

กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11

Business Function
1. สมัครสมาชิก
2. Login สมาชิก
3. ลืมรหัสผ่าน
4. ค้นหาประเภทหนังสือ
5. ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า

Business Process
1.1 กรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง
1.2 ตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่และuser ซ้ำกันหรือไม่
1.3 เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้บันทึกลงในฐานข้อมูล

2.1 เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วให้ใส่ user และ password

3.1 เมื่อลืมรหัสผ่านให้ลูกค้ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
3.2 เมื่อกรอกแล้วให้บันทึกลงในฐานข้อมูล
3.3 เมื่อตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้วให้ทำการส่ง user และ password ผ่าน E-Mail

4.1 เลือกประเภทของการเช่า-คืน หนังสือ
4.2 เลือกหนังสือที่ต้องการเช่า
4.3 เลือกวันที่คืนหนังสือ

5.4 เมื่อค้นหาการเช่า-คืน หนังสือ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า
5.5 กรอกรหัสการเช่า-คืน หนังสือเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในฐานข้อมูลของลูกค้า
5.6 แสดงข้อมูลการเช่า-คืน หนังสือของลูกค้า

เมธิณี said...

1. หัวข้อโครงงาน ระบบบันทึกรายการซื้อ-ขายสินค้า
2. นางสาวสุรีย์ สังข์ทอง รหัส 5135510032
นางสาวเมธิณี เปี่ยมท่าน รหัส 5135510036
นางสาวภาวรรณ มุ่งแสง รหัส 5135510037
3. กลุ่มที่เรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11
Busineess Function
1. สามารถให้ผู้ใช้ทำการ Login ทุกครั้งก่อนการเข้าใช้ระบบ
2. สามารถทำการ เพิ่ม / บันทึก / ค้นหา / แก้ไข / ลบ / และยกเลิกการทำงาน
3. สามารถคำนวณยอดเงินของแต่ละรายการ และจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติ
4. สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าได้อัตโนมัติ
5. สามารถทำการพิมพ์เอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งสินค้า ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

Business Process
1.1 เมื่อผู้ใช้ต้องการใช้ระบบ จะต้องทำการ Login ก่อนเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมาแก้ไขข้อมูล หรือนำข้อมูลออกไปใช้ภายนอกบริษัท
1.2 ระบบจะทำการตรวจสอบ รหัส Login ว่าถูกต้องหรือไม่

2.1 เมื่อผู้ใช้เลือกหัวข้อการทำงานจากหน้าจอหลักแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอที่ผู้ใช้ระบบเลือก เช่น ส่วนของลูกค้า
2.2 ผู้ใช้ก็ทำการกรอกข้อมูลในส่วนที่ต้องการ
2.3 กดปุ่มบันทึกเมื่อต้องการบันทึกข้อมูล
2.4 กดปุ่มค้นหาข้อมูล / แก้ไขข้อมูล ในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อมูล / แก้ไขข้อมูล ที่เคยบันทึกไว้แล้ว
2.5 กดปุ่มยกเลิกการทำงาน ในกรณีที่ไม่ต้องการทำรายการต่อ
2.6 หลังจากกดปุ่มเลือกแล้ว จะมี Message Box แสดงให้ผู้ใช้ทราบ เพื่อรับการยืนยันและบอกการกระทำของผู้ใช้ระบบให้ทราบ

3.1 เมื่อผู้ใช้ได้เลือกชนิดของสินค้าและจำนวนครบถ้วนแล้ว ระบบจำคำนวณยอดเงินในช่องรวมเงินให้อัตโนมัติ

4.1 หลังจากที่มีการซื้อ-ขายสินค้าเกิดขึ้น ระบบจะทำการเพิ่มและลบจำนวนสินค้ากับส่วนที่มีอยู่ในคลังสินค้า ของการซื้อ-ขายสินค้าในแต่ละครั้ง
4.2 ผู้ใช้ระบบสามารถเข้าไปดูจำนวนสินค้าคงคลังผ่านทางระบบได้ทันที

5.1 เมื่อผู้ใช้ระบบต้องการเอกสารสำคัญเหล่านี้ ก็สามารถทำการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที โดยการกดปุ่ม พิมพ์ บนหน้าจอ

Anonymous said...

โครงงาน ระบบร้านเช่า-คืน วีซีดี โดยใช้บาร์โค้ด

รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวพัชรี สีดา 5052410059
2.นางสาวขวัญชนก ดาบไทย 5052410068
3.นายอรรถพล ฤทธิ์กระจ่าง 5052410092

Business Function
1.โปรแกรมนี้สามารถทำการเช่า-คืนสินค้าได้โดยใช้รหัสบาร์โค้ด
2.โปรแกรมนี้สามารถเพิ่ม บันทึก แก้ไขและลบข้อมูลของสมาชิกและข้อมูลของผู้ขายได้
3.โปรแกรมนี้สามารถเพิ่ม บันทึก แก้ไขและลบข้อมูลของสินค้าได้
4.โปรแกรมนี้สามารถทำรายการคืนสินค้า คำนวณค่าปรับ ทำหลักฐานการคือและใบเสร็จได้
5.โปรแกรมนี้สามารถค้นหาได้ว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้าง
6.โปรแกรมนี้สามารถทำรายการสั่งซื้อภาพยนตร์ได้
7.โปรแกรมนี้สามารถทำรายการรับภาพยนตร์ที่สั่งซื้อได้
8.โปรแกรมนี้สามารถทำรายงานการเช่า-คืนได้
9.โปรแกรมนี้สามารถระงับการขายเมื่อบัตรหมดอายุได้
10.โปรแกรมนี้สามารถค้นประวัติการเช่าของสมาชิกได้
11.โปรแกรมนี้สามารถใส่รหัสพนักงานขายแต่ละคนได้

Business Process
1.การเช่า-คืนสินค้า
- เมื่อรับรหัสบาร์โค้ดสินค้าที่จะขาย โปรแกรมจะทำการตัดสต็อกหรือลดรายการสินค้าที่ตรงกับรหัสบาร์โค้ดและบันทึกวันรายละเอียดการเช่าหรือคืนสินค้าลงในฐานข้อมูล
2.รายละเอียดสมาชิก
- เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในร้านต้องสมัครสมาชิก โดยโปรแกรมจะ run เลขรหัสลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มเพิ่ม และเมื่อมีการกรอกข้อมูลของลูกค้าลงบนหน้าจอ เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในส่วนของข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปแล้วสามารถนำขึ้นมาแก้ไขและลบออกจากฐานข้อมูลได้ และเมื่อโปรแกรมรับรหัสสมาชิก โปรแกรมจะทำการตรวจสอบวันที่หมดอายุของบัตรจากฐานข้อมูล ถ้ารหัสสมาชิกนั้นหมดอายุโปรแกรมจะแสดงข้อความออกมาทางหน้าจอว่า กรุณาต่ออายุสมาชิก
3.รายละเอียดสินค้า
- เมื่อมีการรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ ผู้ใช้จะต้องบันทึกรายละเอียดของสินค้าโดยกดปุ่มเพิ่ม และโปรแกรมจะทำการ run รหัสสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลในส่วนของรายละเอียดสินค้า ในส่วนของข้อมูลของสินค้าและข้อมูลที่ถูกบันทึกลงไปแล้วสามารถนำขึ้นมาแก้ไขและลบออกจากฐานข้อมูลได้
4.รายละเอียดการเช่า
- เมื่อมีการทำรายการเช่าคืน รายละเอียดการเช่าและการคืนจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูลในส่วนของการเช่าและโปรแกรมจะมีการคิดคำนวณค่าปรับโดยคิดค่าปรับตามที่ผู้ใช้กำหนด และรายงานออกมาเป็นใบรายงาน
5.การค้นหาสินค้า
- เมื่อรับรหัสจากบาร์โค้ดหรือทางแป้นพิมพ์โปรแกรมจะนำเลขรหัสที่ได้หรือประเภทที่ได้จากบาร์โค้ดไปค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูล โดยค้นหาตามที่ผู้ใช้งานระบุ เช่น ค้นหาตามรหัสหนัง
6.การทำรายการสั่งซื้อสินค้า
- เมื่อมีการสั่งภาพยนตร์โปรแกรมจะบันทึกการสั่งลงฐานข้อมูลลงในส่วนของการสั่งซื้อ
7.การทำรายการรับสินค้า
- เมื่อมีการรับภาพยนตร์โปรแกรมจะไป update รายการสั่งซื้อให้สถานะเป็นได้รับสินค้าครบแล้ว ในกรณีที่ยังได้รับสินค้าไม่ครบสถานะจะขึ้นเป็นสินค้ายังไม่ครบจำนวนที่สั่งซื้อ
8.การทำรายงานการเช่า-คืน
- เมื่อกดปุ่มรายงานการเช่า-คืนสินค้า โปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลการเช่า-คืนทั้งหมดจากฐานข้อมูลในส่วนของรายละเอียดการเช่าขึ้นมาแสดงบนหน้าจอ และสามารถพิมพ์ออกมาเป็นรายงานการเช่า-คืนได้
9.การค้นประวัติการเช่าของสมาชิก
- เมื่อพิมพ์รหัสของสมาชิกหรือมีการรับบาร์โค้ดจากบัตรสมาชิกโปรแกรมจะดึงรายละเอียดการเช่าของลูกค้าคนนั้นในส่วนของรายละเอียดการเช่าขึ้นมาแสดงบนหน้าจอ
10.การ log in
- โปรแกรมจะ log in โดยการใส่รหัสพนักงานและโปรแกรมจะทำการตรวจสอบรหัสพนักงานในฐานข้อมูลของพนักงาน เมื่อรหัสถูกต้องโปรแกรมจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

นายจักรพงษ์ said...

หัวข้อโครงงานเรื่อง ระบบโรงงานเบียร์ช้าง
สมาชิก 1. นายจักรพงษ์ เชื้อวงค์ รหัส 5135510043
2. นางสาวทาริกา เย็นสวัสดิ์ รหัส 5135510034
3. นางสาววทันยา ศรีเสริฐ รหัส 5135510054
กลุ่มเรียน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กลุ่ม 11
Business Function
1. เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าสมารถเดินทางมาซื้อด้วยตนเอง
2. เมื่อลูกค้าต้องการซื้อสินค้าสามารถโทรศัพท์มาสั่งที่โรงงาน
3. เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าทางโรงงานจะทำการบริการจัดส่งสินค้า
Business Process
1. สามารถจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้
2. สามารถจัดเก็บข้อมูลสินค้าได้
3. สามารถคำนวณรายรับและรายจ่ายได้
5 สามารถจัดการส่งสินค้าได้

ดวงใจ said...

ชื่อโครงงาน
web ขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1.นางสาว ดวงใจ ดวงแก้ว 5135510044
2.นางสาว สวพรรณ ศรีสุวรรณ 5135510053
3.นางสาว นิตยา เพ็ชรเสน 5135510059

business function
การสมัครสมาชิก
business process
-ผู้สมัครกรอกรายละเอียด
-ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกเข้ามา
-ถ้าข้อมูลซ้ำ ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า "ข้อมูลนี้มีอยู่แล้ว"
-ถ้าผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า "ข้อมูลไม่ถูกต้อง"
-ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งว่า "สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว" และระบบจะทำการส่งข้อมูลไปที่ E-mail ของสมาชิก

business function
การ Login
business process
-สมาชิกกรอก User และ Password
-ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล
-ถ้าสมาชิกกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า "Password ของคุณไม่ถูกต้อง"
-ถ้าข้อมูลถูกต้อง สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อสินค้าได้

business function
การค้นหาสินค้า
business process
-ผู้ใช้ทำการกรอกรหัสหรือชื่อสินค้า
-ระบบทำการค้นหาสินค้าในฐานข้อมูล
-ระบบแสดงรายละเอียดสินค้า
-ถ้าระบบค้นหาสินค้าไม่พบ จะแจ้งเตือนว่า "ไม่พบสินค้า"


business function
การสั่งซื้อสินค้า
business process
-สมาชิกทำการ click เลือกสินค้าที่ต้องการ
-สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการที่ซื้อสินค้าได้โดยการ click ยกเลิกการสั่งซื้อ
-ระบบทำการคำนวณ จำนวน/ราคา สินค้า
-ระบบแสดงรายการการสั่งซื้อของลูกค้า

business function
การตรวจสอบข้อมูลก่อนการชำระเงิน
business process
-เมื่อระบบแสดงรายการการสั่งซื้อสินค้าแล้ว
-ให้ลูกค้ากรอก User และ Password เพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง
-ระบบทำการตรวจสอบข้อมูล
-ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า "Password ไม่ถูกต้อง"
-ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบจะออกใบเสร็จให้

business function
การออกใบเสร็จ
business process
-ในใบเสร็จจะแสดงรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
-ให้ลูกค้าตรวจสอบรายการการสั่งซื้อ
-ให้ลูกค้ายืนยันการออกใบเสร็จ

business function
Webbord แนะนำ-ติชม เว็บไซด์
business process
-ผู้เยี่ยมชมทำการลงทะเบียนโดยการกรอก ชื่อ และ E-mail ของตนเอง
-ผู้เยี่ยมชมเขียนคำแนะนำ-ติชม
-ระบบทำการแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของทุกคนที่มาลงทะเบียน

นลิน said...

ชื่อโครงงาน
โปรแกรมบริษัท

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1.นางสาวนลิน ยุ้งทอง รหัส 5135510046
2.นางสาวอรพรรณ แสงพรหม รหัส 5135510060
3.นางสาววรรณวิกา ศรีเพชร รหัส 5135510074

โครงงาน
Business Function

-รหัส user admin
-ทำโปรแกรมเก็บข้อมูลการซื้อขายสินค้าของลูกค้า
-ทำสต๊อกสินค้า
-ใบขอราคา
-ใบวางบิล
-ใบขอสั่งซื้อ
-Present order
-บัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัท
-โปรแกรมคำนวณเงินเดือนพนักงานแต่ละคน

Business Process

-ข้อมูลลูกค้าต้องมีความปลอดภัยดดยผู้ที่สามารถจะรู้ข้อมูลของบริษัทได้ต้องเป็น Admin และมีรหัสที่เป็นความลับก่อนการเข้าใช้งาน
-เมื่อลูกค้าสั่งสินค้ายริษัทจะทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า
-เมื่อลูกค้าส่งใบขอสั่งซื้อสินค้ามาบริษัทจะออกใบวางบิลหรือใบกำกับภาษีให้
-ใบเสร็จรับเงินโปรแกรมจะทำการคำนวณเงินอัตโนมัติ
-การเช็คสต๊อกนั้นจะทำการยิงรหัสสินค้าที่เป็น serial Number เข้าโปรแกรม เก็บข้อมูลสินค้าของบริษัท และเมื่อสินค้าถูกส่งออกขายเช่นเดียวกันโปรแกรมก็จะเก็บข้อมูลสินค้าออก
-โปรแกรมที่ใช้เก็บข้อมูลคือ Access กับ SQL Server
-การคำนวณเงินเดือนพนักงานจะคำนวณอัตโนมัติโดยบริษัทจะมีหลายแผนกที่มีเงินเดือนไม่เท่ากัน
-ทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัทโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

คมสันต์ said...

โครงงาน ระบบเช่ารถออนไลน์
รายชื่อสมาชิก
1 นาย ชินภัทร เพ็งบุตร 5052410051
2 นาย คมสันต์ โอฬารสิวานนท์ 5052410051
3 นาย เอกพล อินทะเขื่อน 5052410066Business Function
1 สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าที่ต้องการเช่ารถ ดังนี้ รหัส/ข้อมูลลูกค้า, ใบขับขี่/พาสปอร์ต, ชนิดรถที่เช่า, ค่ามัดจำ, ค่าเช่ารถ,และต้องส่งสำเนาสัญญาเช่ารถ
2 สามารถสมัครสมาชิกได้
3 สามารถเช่ารถทางออนไลน์ได้
4 สามารถส่งข้อมูลไปยัง ผู้จัดการ ประกอบด้วย สัญญาเช่ารถ, รถที่รับคืนจากลูกค้า, รายงานเช่ารถประจำวัน, รายงานการคืนรถ, รายงานสรุปรถคงเหลือและปล่อยเช่า และรายงานสรุปยอดรายได้
5 สามารถเข้าใช้ระบบโดยการ เรียกปรับปรุงข้อมูล อนุมัติการซ่อม และเลือกพิมพ์รายงานได้Businees Process
1 เลือกประเภท ยี่ห้อของรถ ที่ต้องการเช่า ว่าต้องการยี่ห้ออะไร รุ่นไหน
2 ตรวจสอบราคารถว่า เท่าไร มีคนเช่าไปหรือยัง
3 ถ้าสนใจก็ ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลต่างๆ
4 เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะ มี E mail ตอบกลับ
5 การเช่าจะสำเร็จเมื่อได้รับการยืนยันเท่านั้น

Bush said...

ชื่อโครงงาน
โปรแกรมเกมส์บันไดงูบนโทรศัพท์มือถือ

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นายอนุสรณ์ พันธ์แจ่ม รหัส 5135510038
2. นายรณชัย บุญญาศรี รหัส 5135510040
3. นายณัฐวัฒน์ โพธิพิพิธ รหัส 5135510055

โครงงาน
Business Function

1. เริ่มต้นเล่นเกมส์
2. เล่นเกมส์ต่อ
3. คะแนนสูงสุด
4. วิธีการเล่น

Business Process

1.1 เมื่อเริ่มต้นเกมส์ จะมี 3 กระดาษให้เลือก เพื่อเล่นเกมส์บันไดงู
1.2 มีตัวละครให้เลือก 3 ตัวละคร ให้เราเลือกได้เพียง 1 ตัวละคร เพื่อเล่นเกมส์
1.3 เมื่อเลือกตัวละครจะมีปุ่มกดให้เข้าสู่เกมส์ แล้วโปรแกรมจะทำงาน
1.4 เมื่อเข้าเล่นเกมส์จะมีลูกเต๋าให้ทอย โดยกดปุ่มตัวเลขบนโทรศัพท์มือถือ แล้วโปรแกรมจะทำการทอยลูกเต๋าโดยอัตโนมัติ
1.5 เมื่อทอยได้เลขต่างๆ โปรแกรมก็จะทำงาน โดยให้ตัวละครเดินไปตามจำนวนช่องที่ทอยลูกเต๋าได้

2. ระบบการเล่นเกมส์ต่อ จะเป็นการเล่นเกมส์ต่อจากเดิมที่อาจเล่นค้างไว้ โดยโปรแกรมจะทำงานบันทึกข้อมูลไว้ และเก็บไว้ในหน่วยความจำ หรือ ในรูปแบบไฟล์

3. ระบบคะแนนสูงสุดเมื่อเล่นเกมส์จนจบ โปรแกรมจะทำการโชว์คะแนนที่เล่นได้ และสามารถบันทึกข้อมูลชื่อของผู้เล่นและคะแนนไว้ได้ โดยโปรแกรมจะรับข้อมูลชื่อที่พิมพ์ลงไปแล้วทำการจัดเก็บ

4. วิธีการเล่นเกมส์ จะเป็นการอธิบายวิธีการเล่น และบอกปุ่มต่างๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์

หญิง said...

1. หัวข้อโครงงานเรื่อง โปรแกรมบริหารจัดการพนักงาน
2. สมาชิก
- นางสาวกฤชวรรณ สุนทรภักดี รหัส 4935910011
- นางสาวลุนนี ศรีชมภู รหัส 4935910024
- นางสาววิภารัตน์ สิงห์คำ รหัส 4935910031
3. กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบกลุ่ม A
Business Function
- สร้างรหัสให้กับพนักงานแต่ละคน
- เก็บประวัติพนักงาน
- สังกัดแผนก/ฝ่าย
- วันที่เริ่มเข้าทำงาน
- เวลาการเข้า-ออก ในการทำงาน
- การลา มาสาย ขาดงาน
- การทำงานล่วงเวลา
- การลาออก
Business Process
- ทำการสร้างรหัสให้กับพนักงานแต่ละคนเพื่อสะดวกในการค้นหาและทำให้ทราบว่าพนักงานมีทั้งหมดที่เข้ามาทำงานเป็นจำนวนเท่าไหร่
- เก็บประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ชื่อ – นามสกุล, ชื่อเล่น,ส่วนสูง, น้ำหนัก, วันเดือนปีเกิด,ภูมิลำเนาที่เกิด,จังหวัด,สัญชาติ, ศาสนา
- พนักงานคนใดอยู่สังกัดแผนก/ฝ่ายใด
- เริ่มเข้าทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่
- ทำการสรุปการลา มาสาย ขาดงาน ของแต่ละคน ในแต่ละเดือนและแต่ละปี
- คำนวณเวลาการทำงานล่วงเวลาได้ว่าพนักงานแต่ละคนในแต่ละวัน และแต่ละเดือนทำงานล่วงเวลาเป็นจำนวนกี่ชั่วโมง คิดเป็นเงินเท่าไหร่
- เก็บข้อมูลพนักงานที่ลาออกไปแล้ว

หญิง said...

1. หัวข้อโครงงานเรื่อง โปรแกรมลดน้ำหนัก
2. สมาชิก
- นายนิติ ลออธรรม รหัส 4935910064
3. กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบกลุ่ม A
Business Function
1.ตรวจสอบบุคลิกภาพ
2.แจ้งการดำเนินชีวิตประจำวัน
3.ประกาศ TOP 5 ผู้ลดน้ำหนักได้เยอะที่สุด
4.จัดโปรแกรมออกกำลังกาย
5.สมัครสมาชิก
6.จัดตารางออกกำลังกาย

Business Process
1.ตรวจสอบบุคลิกภาพ
- รับส่วนสูง, น้ำหนัก, อายุ
- คำนวณ Mass body Index
- แจ้งผลการรายงาน, คำนวณ
2.แจ้งการดำเนินชีวิตประจำวัน
- รับปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวัน
- คำนวณปริมาณแกลอรี่ที่ได้รับจากการรับประทานอาหาร
- รับลักษณะการออกกำลังกายและเวลาในการออกกำลังกาย
- คำนวณปริมาณแกลอรี่ที่เผาผลาญได้
- หักลบปริมาณแกลอรี่ที่ได้รับกับเผาผลาญ
- แจ้งผล พร้อมให้คำแนะนำ
3.ประกาศ TOP 5 ผู้ลดน้ำหนักได้เยอะที่สุด
- รับข้อมูลการเผาผลาญแกลอรี่ของสมาชิกทั้งหมด
- จัดลำดับ 5 อันดับแรกของคนที่เผาผลาญได้เยอะที่สุด
- แสดงผล
4.จัดโปรแกรมออกกำลังกาย
- รับความต้องการของสมาชิก
- ตรวจสอบประวัติการออกกำลังกายของสมาชิก
- จับคู่ประเภทการออกกำลับกายตามที่สมาชิกต้องการ
- แสดงไฟล์วีดีโอ
- บันทึกผล
5.สมัครสมาชิก
- รับข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- บันทึกข้อมูลสมาชิก
- แจ้งผลสมัครสมาชิก
6.จัดตารางออกกำลังกาย
- ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
- แยกข้อมูลที่ดีและไม่ดี
- นำข้อมูลที่ไม่ดีมาจับคู่กับวิธีการแก้ปัญหา
- นำข้อมูลที่ดีมาจับคู่กับวิธีการรักษาข้อมูลนั้น
- จัดตารางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสมาชิก

ภาสวรรณ said...

ชื่อโครงงาน พวงกุญแจออนไลน์

รายชื่อสมาชิก
1. นางสาว มณีวรรณ หลีเกษม 5052410016
2. นางสาว ลักามี บุญญขันธ์ 5052410033
3. นาย ภาสวรรณ นะราแก้ว 5052410041

Business Function

-Marketing Function
วางแผนสึกษาตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้พวงกุญแจ
-Sale Function
ทำการติดต่อค้าขาย แจดทำเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
-Accounting Function
มีการจัดเก็บและบันทึกรายการสอนค้าที่มีการติดต่อกับกลุ่มลูกค้า เพื่อเป้นหลักฐานหรือสิ่งยืนยัน


Business Process

-สมัครสามชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์
-แบ่งหมวดหมุ่สินค้า ตามการใช้สอย หรือรับออร์เดอร์สั่งทำพิเศษ
-ตรวจสอบราคา หรือตรวจสอบงานที่สั่งทำ
-ยืนยันสินค้า
-ดำเนินการเรื่องการเงิน
-ยืนยันเรื่องการเงินและการส่งสินค้า
-ให้ลูกค้ายืนยันการได้รับสินค้าและรับคำแนะนำ ติชม จากลูกค้า

ปู said...

ชื่อโครงงาน โปรแกรมขายอุปกรณ์ เคหะภัณฑ์
สมาชิกผู้จัดทำ
1. นาย ฐ.ฐานาเทพ แสงย้อย 5052410001
2. นาย นพกร กิจรุ่งเรืองกูล 5052410010
3. นาย พรชัย เบญจผ่องวัฒนา 5052410035

Business function คือ

- จัดหมวดหมู่สินค้า
- เช็คสินค้าในสต๊อก
- รายรับ รายจ่าย รายเดือน
- เก็บข้อมูลลูกค้า และสินค้า
- ปริ้นท์ใบเสร็จรับเงิน


- Business processing
- จัดหมวดหมู่สินค้า
- แบ่งประเภทสินค้า เช่น
- น๊อต , ตะปู
- สีถัง,สีเสปรย์
- ท่อประปา,ก๊อกน้ำ,สุขภัณฑ์
- ไฟฟ้า,สายไฟ,หลอดไฟ
- หิน,ปูน,ทราย,เหล็กไม้
- เช็คสินค้าใน stock
- บันทึกสินค้าเข้าออก
- บันทึกสินค้าที่ขาย
- บันทึกสินค้าที่เสียหาย ชำรุด
- รายรับ รายจ่าย ประจำเดือน
- รายรับ = ยอดขาย , ลูกหนี้ค้างชำระ , เงินเชื่อ
- รายจ่าย = ค่าแรงพนักงาน , ซื้อวัสดุ , ค่าขนส่ง
- เก็บข้อมูลลูกค้าและสินค้า
- ข้อมูลลูกค้า
- ที่อยู่ , เบอร์ติดต่อ , ประวัติการซื้อ
- สินค้า
- ราคาสินค้า,วันที่นำเข้า,จำนวน
- ปริ้นท์ใบเสร็จ
- ทำใบเสร็จ
- ออกใบกำกับภาษี
- วางมัดจำ
- นัดส่งของ

ปู said...
This comment has been removed by the author.
DeeVerJoe said...

ชื่อโครงงาน
Webซื้อขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นาย วัชรพงษ์ ผลจันทร์ รหัส 5052410036
2. นาย พีรพัฒน์ ศรแก้ว รหัส 5052410037
3. นาย วงรพงศ์ มุ่งหมาย รหัส 5052410044

โครงงาน
Business Function.

- สมัครสมาชิก
- มีการประมวลผลราคาสินค้า
- ค้นหาสินค้า
- เก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

Business Process

1.สมัครสมาชิก
- สมัครสมาชิกทั่วไป จะไม่มีส่วนลดราคาสินค้า และมีอายุการใช้งาน
- สมัครสมาชิกแบบ VIP จะได้ส่วนลดราคาสินค้า ID สามารถอยู่ได้นานกว่าแบบทั่วไป
2.การประมวลผลราคาสินค้า
- รวบรวมราคาสินค้า และแสดงผลออกหน้าจอ
- สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าได้ ถ้ายังไม่มีการยืนยันสินค้า
3.ค้นหาสินค้า
- แบ่งแยกประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่
- เช็คจำนวนสินค้า
4.เก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า
- เก็บจำนวนการสั่งซื้อสินค้า
- เก็บราคาการสั่งซื้อสินค้า

DeeVerJoe said...

ชื่อโครงงาน
K N Y Furniture

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. น.ส รุ่งฟ้า บุญสุข รหัส 5052410023
2. นาย ณัฐวุฒิ ทองใหม่ รหัส 5052410028
3. นาย อักษรา พงศ์ศุกล รหัส 5052410049

โครงงาน
Business Function.
- สมัครสมาชิก
- สั่งซื้อสินค้า
- ตรวจสอบสต๊อค
- ส่งสินค้า
- ผ่อนชำระ/งวด
Business Process
1.เปิดรับสมาชิกไม่จำกัด อายุ เพศ
2.เก็บข้อมูลสมาชิกไว้ในฐานข้อมูล
3.ถ้าสมาชิกสั่งซื้อสินค้า ตรวจดูสต๊อคสินค้าว่ามีสินค้าหรือไม่
- ถ้าไม่มีก็สั่งซื้อสินค้าก่อน
4.ทำการยืนยันกับลูกค้า
5.ทำการชำระเงินโดยถามลูกค้าว่าจะจ่ายเป็นงวดหรือจะจ่ายเต็ม
- ถ้าจ่ายเต็มทำเป็นเช็คเงินสดโดยส่งภายใน 7 วัน มิฉะนั้นจะถูกยกเลิก
- ถ้าจ่ายเป็นงวด ต้องใช้บัตรเครดิต และสำเนาบัตรประชาชน
6.ส่งสินค้าให้ลูกค้า

porntiwa said...

ชื่อโครงงาน
ระบบร้านขายยาแผนปัจจุบัน

สมาชิก
1.นางสาว พรทิวา ชาญชนะโรจน์
5052410060
2.นางสาว จีรวรรณ องอาจ
5052410065
3.นางสาว ฮามีดะห์ ดอเลาะ
5052410090

Business Function
*โปรแกรมนี้สามารถแยกประเภทยาและของใช้สำหรับคนป่วยได้
*โปรแกรมนี้สามารถเก็บประวัติและสมาชิกของลูกค้า
*โปรแกรมนี้สามารถคำนวณราคาสินค้าและเก็บลงในประวัติลูกค้าทุกครั้ง

Business Process
-ทำการคีย์ข้อมูลจัดเก็บสินค้าเป็น2กลุ่ม คือ
1)ยา
2)ของใช้สำหรับคนป่วย
จะใช้รหัสตัวอักษรแทนกลุ่มสินค้าได้
ยา แทนด้วย M
ของใช้สำหรับคนป่วย แทนด้วย G
- ทำการคีย์ข้อมูลลูกค้าโดยระบุ ชื่อ สกุล อาชีพ อายุ ประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว ประวัติลูกค้าจะทำการบันทึกไว้และจะได้เป็นสมาชิกของร้าน เมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าครั้งต่อไปจะทำการคีย์ชื่อ สกุล ก็จะปรากฏประวัติชื่อสมาชิกของลูกค้าและในแต่ละครั้งที่มาซื้อสินค้าจะต้องบันทึกรายชื่อสินค้าที่ซื้อพร้อมกับลงวันที่
-ทำการคำนวณราคาสินค้าจากนั้นจะเก็บบันทึกในประวัติและสมาชิกของลูกค้าพร้อมทั้งมีใบเสร็จให้ลูกค้า

ณัฐพงษ์ said...

ชื่อโครงงาน

โปรแกรมรับออเดอร์ร้านไอศกรีมด้วย Pocket PC

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นาย ณัฐพงษ์ กิจทวีโยธิน รหัส 5052410080
2. นางสาว กิตติกา รักนิยมวิทย์ รหัส 5052710001

Business Function

ขีดความสามารถของโปรแกรม

1. รับออเดอร์ด้วยเครื่อง PC
2. พิมพ์ใบรายการอาหารที่สั่งและราคาให้กับลูกค้า
3. ตามรายการอาหาร
4. ใช้สมัครสมาชิก
5. คำนวณราคาของอาหารที่สั่งและพิมพ์ใบเสร็จ
6. บันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลของพนักงานและใส่รหัสของพนักงานแต่ละคน
7. แก้ไขข้อมูลรายการอาหารที่สั่ง
8. เข้าดูยอดsaleที่ขายได้ในแต่ละวัน
9. คำนวณเงินเดือนพนักงาน

Function บางอย่างอาจมีการตัดออก เพื่อความเหมาะสม

Business Process

1. พนักงานสามารถรับออเดอร์รายการอาหารที่ลูกค้าสั่งด้วยเครื่องพีซีได้ โดยหน้าจอพีซีจะมีการ login เข้ารหัสพนักงานก่อน จากนั้นก็จะมีหน้าจอเลือกรายการอาหาร แล้วส่งรายการอาหารได้ รายการอาหารก็จะไปปรากฏที่เครื่องปริ้นของตำแหน่งทำไอศกรีม และจะถูกบันทึกในหน้าจอแคชเชียร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักจนกว่าจะมีการชำระเงิน
2. ลูกค้าจะได้รับใบรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งและทราบถึงราคาที่จะต้องชำระได้ โดยในใบรายการอาหารจะมีชื่อไอศกรีมที่สั่ง ราคา และรวมราคาไอศกรีมทั้งหมดที่ลูกค้าจะต้องชำระ
3. สามารถตามรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งแล้วยังไม่ได้รับได้ โดยรายการจะปริ้นใบตามสินค้าออกมาที่เครื่องปริ้นของตำแหน่งคนทำไอศกรีม ในใบปริ้นจะมีคำว่า ตามรายการอาหาร และรายการอาหารที่ลูกค้าสั่ง
4. สามารถสมัครสมาชิกได้โดยลูกค้าสามารถสั่งซื้อบัตรสมาชิกกับพนักงานรับออเดอร์ได้เลย บัตรสมาชิกที่ลูกค้าได้รับจะมีหมายเลขสมาชิกอยู่ซึ่งสามารถนำไปเป็นส่วนลดของรายการอาหารที่สั่งได้ที่แคชเชียร์เมื่อชำระเงิน เมื่อพนักงานคีย์รหัสบัตรสมาชิกที่ลูกค้านำมาให้ โปรแกรมจะสามารถบอกได้ว่าบัตรสมาชิกหมดอายุหรือไม่ โดยโปรแกรมจะทำการดูรหัสบัตรสมาชิก ถ้ารหัสบัตรสองตัวแรกไม่ตรงกับปีค.ศ. บัตรก็จะหมดอายุ เช่น ปี2009 รหัสบัตร 09xxxx เป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุ เป็นต้น
5. ที่แคชเชียร์โปรแกรมสามารถโชว์รายการอาหารที่สั่งและคำนวณออกมาเป็นราคาทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายได้ โปรแกรมสามารถหักส่วนลดสมาชิกของรายการอาหารได้
6. โปรแกรมจะสามารถบันทึก ลบและแก้ไขข้อมูลของพนักงาน เช่นรหัสพนักงาน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เริ่มทำงาน ลงในฐานข้อมูลได้
7. พนักงานสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายการอาหารที่ลูกค้าสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตัวหลักได้
8. พนักงานสามารถดูยอดขายที่ขายได้ในขณะนั้นได้ โดยโปรแกรมจะมีหน้าต่างที่บอกจำนวนรายการอาหารที่สั่งทั้งหมด และจำนวนเงินทั้งหมดที่ขายได้ในขณะนั้น
9. โปรแกรมสามารถคีย์ชม.การทำงานของพนักงานในแต่ละวัน และมาสรุปชม.การทำงานทั้งหมด คำนวณออกมาเป็นเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนได้เมื่อถึงสิ้นเดือน

Anonymous said...

ชื่อโครงงาน ซื้อ – ขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT)
สมาชิก 1. นายวันชัย ทองบ่อ 5052410017
2.นายพงษ์พัฒน์ จิตเจริญโอภาส 5052410038
3. นาย พิชัย ลิมปนิธิวัฒน์ 5052410075

Bussiness Funcion
1.โปรแกรมสามารถรับ Order สินค้าจากบริบัทและลุกค้า
Process
1.รับสินค้ามาและทามการตรวจสอบ
1.1 ถ้ามีสินค้า โปรแกรมจะตรวจสอบและจะเช้ด stockสินค้ายอมของสินค้าคงเหลือ
1.2 ถ้าไม่มีสินค้า หรือสินค้าหมด โปรแกรมจะเตือนว่าสินค้าชนิดนั้นๆๆหมด
2. โปรแกรมสามารถบอกรายระเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ผุ้ซื้อต้องการได้
Process
2.ตรวจสอบรหัสของสินค้าและซื้อสินค้าว่าตรงตามความต้องการหรือม่
3. โปรแกรมสามารถจักเก็บข้อมุลสินค้าในแต่ละวันได้
Process
มีการ update ข้อมุลสินค้าใหม่ๆเข้ามาในโปรแกรม
4. มีการ Backup ข้อมุลสำรองต่อสัปดาห์
Process
ระบบมีข้อมุลสำรองเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
5. โปรแกรมสามารถตรวจสอบสินค้าเมื่อมีการการซื้อ-ขาย คำนวนยอดรวมที่ขายไปในแต่ละวัน
Process
จะมีกานเช็คสินค้าในระบบอยุ่เสมอว่าขาย ได้เท่าไรและยอดคงเหลือของสินค้าในแต่ละชนิดเหลือเท่าไร
6. เป็น shopping mall
Process
จะมีร้านขายหรือตัวแทนจำหน่ายสินค้าเพื่อทำการซื้อ-ขาย หรือจัดส่งและเปิดโอกาสให้ผู้ที่จะขายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ได้ขายอุปกรคอมพิวเตอร์ของตัวเอง ผ่านทางเว็ปไซต์อีกด้วย
7. เว็บสามารถค้นหาอุปกรณ์คอมพิวเตอที่ต้องการ chokkey
Process
ระบบสามารถค้นหารายชื่ออุปกรณั้คุณต้องการทราบรายละเอียด และราคาได้ เพือง่ายต่อกานตัดสินใจ
8. มี Baasket เมื่อคุณหยิบสินค้าที่ต้องกานใส่ตะกร้าจะแสดงราคาทั้งหมด
Process
ผุ้ซื้อสามารถซื้อสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอรืผ่านทางเว็ปและจะได้รับสินค้าถึงที่บ้าน
9. โปรแกรมสามารถเก็บข้อมุลข้อสมาชิกได้ถุกต้องตามความเป้นจริง
Process
โปรแกรมสามารถตรวจสอบว่า ผุ้ซื้อใส่ข้อมุลตามความจริงในบัตรประชาชน

ปิยะธิดา said...

ชื่อหัวข้อโครงงาน ระบบทันตกรรม

กลุ่มเรียน A

สมาชิกกลุ่ม มีดังต่อไปนี้
1นางสาวปิยะธิดา เรืองพลับพลา รหัส 4935910017
2นายพลวัต บัวราช รหัส 4935910110
3นายธีระ จันทร์ตูม รหัส 4935910112

การทำงานของFunction
การทำงานในแต่ละ Process ดังนี้

1 : Function การรับผู้ป่วยใหม่
-ซักประวัติผู้ป่วย
-กรอกรายละเอียดผู้ป่วยลงในโปรแกรม เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ วัน-เดือน-ปี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
-กรอกรายละเอียดผู้ป่วยลงในOPD Card (บัตรประวัติการรักษา) เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ เพศ วัน-เดือน-ปี เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
-สอบถามอาการผู้ป่วยเบื้องต้น และบันทึกลงใน OPD Card(บัตรประวัติการรักษา)
-แจกหมายเลขบัตรคิวให้กับผู้ป่วยเพื่อรอรับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์
-แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลของผู้ป่วยใหม่

2 : Function การรับผู้ป่วยเก่า
-ค้นประวัติผู้ป่วยจากรายชื่อ หรือ เลขประจำตัวผู้ป่วย
-ซักอาการผู้ป่วยเบื้องต้น และบันทึกลงใน OPD Card(บัตรประวัติการรักษา)
-แจกหมายเลขบัตรคิวให้กับผู้ป่วยเพื่อรอรับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์
-แก้ไข เพิ่ม ลบข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยเก่า

3 : Function การรับผู้ป่วยที่มีใบนัด
-ค้นประวัติผู้ป่วยจากรายชื่อ หรือ เลขประจำตัวผู้ป่วย
-ตรวจดูรายละเอียดอาการที่นัดมาตรวจรักษา และบันทึกลงใน OPD Card(บัตรประวัติการรักษา)
-แนบใบนัดผู้ป่วยกับ OPD Card(บัตรประวัติการรักษา)
-ตรวจสอบทันตแพทย์ให้ตรงกับผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจรักษาจากทันตแพทย์ผู้นัด

4 : Function การตรวจรักษา
-ตรวจวัดความดันโลหิตผู้ป่วย
-จัดเตรียมอุปกรณ์ในการรักษา
-ออกใบนัดให้ผู้ป่วยในกรณีที่มีการรักษาอย่างต่อเนื่อง

5 : Function การจ่ายยา และ เวชภัณฑ์
-จัดยาตามที่ทันตแพทย์สั่ง
-ให้คำแนะนำในการใช้ยากับผู้ป่วย
-จ่ายยาให้กับผู้ป่วย เช่น ยาพาราเซตามอล เดนเซ่น บูเฟ่น
-จ่ายเวชภัณฑ์ทางทันตกรรม เช่น แปรงสีฟัน ไหมขัดฟัน ยาฟอกสีฟัน แว็กซ์

6 : Function การชำระเงิน
-ออกใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
-ออกใบเสร็จรับเงินค่ายา
-ออกใบเสร็จรับเงินค่าเวชภัณฑ์
-รับเงินค่ารักษาพยาบาล เงินสด บัตรเครดิต

7 : Function สต็อกยา และ เวชภัณฑ์
-เช็คสต็อกยา
-เช็คสต็อกเวชภัณฑ์
-คีย์ข้อมูลในการตัดสต็อกยาลงในโปรแกรม
-คีย์ข้อมูลในการตัดสต็อกเวชภัณฑ์ลงในโปรแกรม
-การสั่งซื้อยา พาราเซตามอล บูเฟ่น เดนเซ่น อะม็อกซ์ซี่ แอลกอฮอล์ ยาชาชนิด ป้ายในช่องปาก และชนิดฉีดเข้าเส้น
-การสั่งซื้อเวชภัณฑ์ เช่น สำลี ผ้าก็อต เข็มฉีดยา ถุงมือแพทย์

8 : Function การบันทึกประวัติทันตแพทย์
-บันทึกประวัติของทันตแพทย์ประจำ
-บันทึกประวัติทันตแพทย์พาร์ทไทม์
-เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทันตแพทย์
-บันทึกเวลาการเข้า-ออก ของทันตแพทย์ประจำวัน

9 : Function การบันทึกประวัติพนักงาน
-บันทึกประวัติของพนักงานประจำคลินิค
-เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพนักงานประจำคลินิค
-บันทึกเวลาการทำงานของพนักงานประจำคลินิค

10 : function การทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของคลินิค
-บันทึกรายรับประจำวันของคลินิค
-บันทึกรายจ่ายประจำวันของคลินิค
-บันทึกราบรับทั้งสิ้นประจำเดือน
-บันทึกรายจ่ายทั้งสิ้นประจำเดือน
-การจ่ายเงินเดือนทันตแพทย์
-การจ่ายเงินเดือนพนักงาน
-รายจ่ายเบ็ดเตล็ด

ปิยะธิดา said...
This comment has been removed by the author.
presition said...

โปรแกรมร้านอาหาร
ผู้จัดทำ
นาย อริษ ขันทอง 4935910019
นาย จตุพร โพธิ์อิ่ม 4935910009
นาย วรวิทย์ คร่องใจ 4935910040

หน้าขาย
- สามารถแสดงรายการอาหารขึ้นมาโชว์และเลือกได้เพื่อสะดวกแก่
การเลือกเมนูอาหาร และจะมีส่วนที่จะดึงรายการอาหารที่เลือกขึ้นมาได้ สามารถ
เลือกโต๊ะนั่งได้และจะมีสถานะบอกสำหรับโต๊ะที่มีคนนั่งแล้ว และยังพักโต๊ะได้
เพื่อไปรับออเดอร์ของลูกค้าที่เข้ามานั่งใหม่ได้ ซึ่งสามารถกลับไปค้นหาโต๊ะเก่า
ที่มีคนนั่งอยู่แล้วขึ้นมาแก้ไขเพิ่มเติมได้ เช่น เขาสั่งอาหารเพิ่ม และยังสามารถ
คิดเงิน และ ออกบิลได้หน้านี้เลย

คลังวัตถุดิบ
- จะเป็นส่วนเก็บข้อมูลของวัตถุดิบทั้งหมด เช่น รหัสวัตถุดิบ ชื่อวัตถุดิบ
จำนวนคงเหลือของวัตถุดิบ ซึ่งหน้านี้เมื่อเราขายอาหาร ก็จะทำการเข้ามาตัดวัตถุ
ดิบในหน้านี้ตามจะนวนวัตถุดิบที่เราบันทึกค่าลงไป


เมนูอาหาร
- จะเป็นส่วนการเก็บรายการอาหารที่มีทั้งหมด ทั้งรหัสเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
ก็สามารถใส่ชื่ออาหารนั้นๆ ลงไปได้ และใส่ราคาขาย ว่ารายการอาหารนี้เท่าไหร่
และรายการอาหารนี้ลดได้ไหม ยังสามารถเลือก ประเภทเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารได้
เพราะบางที่จะลดแค่เฉพาะเครื่องดื่ม ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะบักทึกสูตรด้วยว่า
รายการอาหารนี้ ต้องการตัดสต๊อกไหม และตัดอะไรบ้าง เพื่อเวลาขายอาหารออกไป
จะไปตัคสต๊อกในคลังวัตถุดิบเพื่อให้ยอดวัตถุดิบตรงกับที่เราขายไปจริง


customers
- สำหรับเก็บประวัติลูกค้าว่า เป็นลูกค้าประเภทไหน มีส่วนลดเท่าไหร่ ใส่รูปได้
เพื่อในการค้นหาประวัติและบริการได้ถูกต้อง


Employee
- จะเก็บประวัติพนักงาน เพื่อในการติดต่อ รวมถึงใช้ดึงข้อมูลไปบอกได้
ว่าพนักงานคนไหนเป็นคนเข้าใช้โปรแกรม เพื่อตรวจสอบการทำงาน


ปรับยอดเพิ่มวัตถุดิบ
- เพื่อปรับยอดวัตถุดิบเพิ่มเข้าไปในคลังเมื่อเราซื้อสินค้าเข้ามา เพื่อปรับ
ยอดวัตถุดิบให้ตรงตามความเป็นจริง


ปรับยอดลดวัตถุดิบ
- เพื่อปรับยอกวัตถุดิบลดลง ในกรณีเมื่อมีวัตถุดิบเสียหาย เช่น เหล้าหล่นแตก
หรือ ปลาเน่าเสืย เพื่อปรับให้ตรงกับสต๊อกที่มีอยู่จริง


รายงาน
- จะมีรายงานบอกว่าวันนี้เราขายได้เท่าไหร่ โต๊ะไหนสั่งอะไรไปบ้าง
จำนวนเท่าไหร่ และวันนี้คัยเป็นคนเข้าใช้โปรแกรม

น้อง said...

โครงงานชื่อ โปรแกรมซื้อขายเสื้อผ้า
ชื่อสมาชิค
1.มาลัยทอง บัวมีศรี 4935910023
2.วราภรณ์ คำป้อง 4935910052
3.พัชรินทร โคตรสีดำ 4935910061
โครงงาน
Function
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า
-บริษัท(ชื่อบริษัท,สถานที่ตั้ง,เบอร์โทรศัพท์)
-ประเภทสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า)
การสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสด
-สั่งสินค้า(รหัสสินค้า,ประเภทสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่,เลขที่ใบสั่งซื้อ)
-รับสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อบริษัท,ชื่อสินค้า,ชื่อผู้รับ,ชื่อผู้ส่ง,จำนวน,วันที่,เลขที่ใบรับสินค้า)
-ชำระค่าสินค้า(เลขที่,ชื่อบริษัท,ชื่อผู้รับชำระ,จำนวนเงิน,วันที่)
การสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
--สั่งสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่)
-รับสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อบริษัท,ชื่อสินค้า,ชื่อผู้รับ,ชื่อผู้ส่ง,จำนวน,วันที่,เลขที่ใบรับสินค้า,เงื่อนไข)
-วางบิล(เลขที่,ชื่อบริษัท,ชื่อผู้รับบิล,จำนวนเงินรวม,วันที่,วันนัดชำระเงิน)
-ชำระค่าสินค้า(เลขที่,ชื่อบริษัท,ยอดชำระ,จำนวนเงิน,วันที่ชำระ)
การขายสินค้าเป็นเงินสด
-รับใบสั่งสินค้า(รหัสสินค้า,ประเภทสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่)
-จัดสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่)
-รับเงิน(เลขที่ใบขาย,ชื่อผู้สั่ง,ชื่อผู้จัดส่ง,จำนวนเงิน,วันที่)
การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
-รับใบส่งสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่,เลขที่)
-จัดสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่)
-ส่งสินค้า(เลขที่, วันที่,ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้สั่ง,จำนวน)
-วางบิลสินค้า(เลขที่,วันที่,ชื่อลูกค้า,ชื่อบริษัท)
-รับเงิน(เลขที่,ชื่อผู้จ่าย,ชื่อลูกค้า,จำนวน,วันที่)
การรับ-เปลี่ยน คืนสินค้า
-รับสินค้าที่เปลี่ยน-คืน(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน)
-ออกใบรับสินค้าที่เปลี่ยนคืน(เลขที่,วันที่,ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้สั่ง,จำนวน)
-ส่งสินค้าที่เปลี่ยน-คืน(เลขที่, วันที่,ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้สั่ง,จำนวน)
-ออกใบส่งสินค้าที่เปลี่ยน-คืน
การส่งสินค้าเปลี่ยน-คืน
-ส่งสินค้าที่เปลี่ยน-คืน(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน)
-รับใบส่งสินค้าที่เปลี่ยน-คืน(เลขที่,วันที่,ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้สั่ง,จำนวน)
-รับสินค้าที่เปลี่ยน-คืน(เลขที่,วันที่,ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้สั่ง,จำนวน)
-รับใบรับสินค้าที่เปลี่ยน-คืน()
สต๊อกสินค้า
-ตรวจสอบสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน)
-สั่งสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน)
-รับสินค้านำเข้าสต๊อก(รหัสสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน)
ค้นหาสินค้า
-รับรหัสสินค้า/ชื่อสินค้า
ค้นหาลูกค้า
-รับรหัสลูกค้า/ชื่อลูกค้า

โอ said...

ระบบบริหารคลังสินทรัพย์ (Businees System)

รายชื่อผู้จัดทำ
ณรงค์ กนกงาม 4835610004
อัครวิชญ์ ยิ้มละมุล 4835610005
กลุ่ม A

ฝ่ายจัดซื้อ
ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) (Business Function)
Business Process ดังนี้
- เลขที่ใบขอซื้อ
- วันที่เอกสาร
- กำหนดวันรับสินค้า
- ผู้ขอซื้อ
- Cost Center คือ โครงการหรือหน่วยงานที่ขอซื้อ
- ข้อมูลเพิ่มเติม คือ รายละเอียดเพิ่มเติมในใบขอซื้อ
- รายการขอซื้อ

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) (Business Function)
Business Process ดังนี้
- เลขที่ใบสั่งซื้อ
- วันที่เอกสาร
- ระยะเครดิต
- ผู้ขาย
- Cost Center คือ โครงการหรือหน่วยงานที่ต้องการซื้อ
- ชื่อผู้สั่งซื้อ
- หมายเหตุ
- ประเภทภาษี ว่า แยก หรือ รวม
- รายการสั่งซื้อ

ฝ่ายทรัพย์สิน
การรับของ (ที่เกิดจากการเปิด PO ไปแล้วของมาส่งแล้ว) (Business Function)
Business Process ดังนี้
- เลขที่ใบรับของ
-เลขที่ใบสั่งซื้อ
-วันที่เอกสาร
-ผู้ส่งของ/ผู้ขาย
-ระยะเครดิต
-ผู้ส่ง
-คลังที่รับ/สถานที่เก็บ
-ผู้รับ
-ซื้อเพื่อ (ใช้งาน WIP หรือ เก็บเข้า Store)
-รายละเอียดรายการที่รับของ

ข้อมูลสินทรัพย์ (หรือ การบันทึกทำประวัติทรัพย์สิน) (Business Function)
Business Process ดังนี้
-รหัสสินทรัพย์
-ชื่อสินทรัพย์
-รายละเอียด
-ประเภทสินทรัพย์
-Cost Center (ที่เก็บ)
-อัตราค่าเช่าพื้นฐาน
-ประเภทการคำนวณ
-อายุค่าเสื่อม
-วันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม
-วันที่สิ้นสุดการคำนวณ
-ราคาซื้อ
-วันที่ซื้อ
-เลขที่ใบสั่งซื้อ
-วันที่เอกสารใบสั่งซื้อ
-บริษัทที่ซื้อ

ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (Business Function)
Business Process ดังนี้
-เลขที่เอกสาร
-เลขที่ใบส่งของ
-วันที่ ส่งของ
-สินทรัพย์ ที่ส่งซ่อม
-Cost Center
-ผู้ตรวจสอบการซ่อม
-ชื่อผู้ขาย
-ระยะเครดิต
-ผู้ส่งงาน
-รายการซ่อม

การโอนย้ายสินทรัพย์ (Business Function)
Business Process ดังนี้
-เลขที่เอกสาร
-วันที่เอกสาร
-วันที่โอน
-โอนออกจาก (Cost Center ต้นทาง)
-ชื่อผู้โอน
-โอนเข้า (Cost Center ปลายทาง)
-ชื่อผู้รับ
-รายการทรัพย์สินที่จะโอน


การเบิกทรัพย์สิน (Business Function)
Business Process ดังนี้
-เลขที่เอกสาร
-วันที่เอกสาร
-ผู้ให้เบิก (จาก Cost Center ต้นทาง)
-เบิกเข้า (Cost Center ปลายทาง)
-รหัสทรัพย์สินที่เบิก
-รายการทรัพย์สินที่เบิก

การคืนสินทรัพย์ (Business Function)
Business Process ดังนี้
-เลขที่เอกสาร
-วันที่เอกสาร
-ผู้คืน (จาก Cost Center ต้นทาง)
-ผู้รับ (Cost Center ปลายทาง)
-รหัสทรัพย์สินที่คืน
-รายการทรัพย์สินที่คืน
-จำนวนทรัพย์สินที่คืน
-ราคาค่าเช่าทั้งหมด (บาท)

รายงานค่าเสื่อมทรัพย์สิน
Business Process ดังนี้
-ตั้งแต่วันที่ (วันที่เริ่มต้นที่ต้องการให้แสดง)
-ถึงวันที่ (วันที่สิ้นสุดที่ต้องการให้แสดง)
-ประเภทสินทรัพย์
-รหัสสินทรัพย์
-Cost Center

สุภัตตรา said...

ชื่อโครงงาน โปรแกรมการจัดการโรงพิมพ์ (Printing manager)
สมาชิกผู้จัดทำ
1. นาย ประสิทธิ์ สมพรสุขสวัสดิ์ รหัส 4935910097
2. นางสาว สุภัตตรา แสงศรี รหัส 4935910008
3. นาย อนันต์ เทียนทอง รหัส 4935910070
Business Function (ก่อนการพิมพ์)
1 การคำนวณราคางาน
Process
- คิดต้นทุนจาก 3 P แล้วคูณ 30 %
1 Plate เพลท แม่พิมพ์
2 Print ค่าแรงพิมพ์งาน
3 Paper ค่าต้นทุนกระดาษ
- คิดค่าความยากง่ายของงาน
2 การทำใบสั่งงานในโรงพิมพ์
Process
- ตรวจสอบเสป็คงานว่ามีการทำงานในขั้นตอนใดบ้าง
- คิดเวลาในการนัดวันทำงาน
- ตรวจสอบและลงบันทึกการทำงาน
3 การจัดคิวงาน
Process
- ตรวจสอบในใบสั่งงานก่อนว่ามีขั้นตอนใดบ้าง
- ตรวจสอบเวลาการทำงานในใบสั่ง
- ระบุวันทำงานตามเวลาในใบสั่ง
- จ่ายงานไปแต่ละแผนก
4 การทำอาร์ตเวิร์ค
Process
- ออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ตามแบบที่ต้องการ
- พริ้นงานออกมาตรวจสอบก่อนส่งทำเพลท5 การทำแม่พิมพ์ (เพลท)
Process
- นำแบบที่พริ้นจากคอมพิวเตอร์พริ้นออกมา
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง
- ส่งลูกค้าตรวจแบบ
- ออกฟิล์ม ทำเพลท จัดเพลทส่งแผนกพิมพ์


Business Function (การพิมพ์)
1 การพิมพ์งานสิ่งพิมพ์
Process
- นำแม่พิมพ์ใส่ในเครื่องล็อกให้แน่น
- ตั้งตำแหน่งงานให้ตรง
- ตั้งสีให้เหมือน สวยงามตามลูกค้าต้องการ
- เริ่มพิมพ์และตรวจเช็คสีสันให้ตรงตามต้องการของลูกค้า
- เมื่อพิมพ์ครบแล้วต้องถอดแม่พิมพ์ ล้างและจัดเก็บแม่พิมพ์
2 การรันเบอร์
Process
- ตั้งตำแหน่งตัวเลขให้ได้ตำแหน่ง
- ใส่หมึกพิมพ์รันจนครบจำนวน
3 การปรู้พงานพิมพ์
Process
- นำเพลทขึ้นเครื่องปรู้พงานทำตัวอย่างBusiness Function (หลังการพิมพ์)
1 การตัดเจียร
Process
- นำงานที่พิมพ์จากเครื่องพิมพ์มากระทุ้งให้เรียบยกขึ้นเครื่องตัด
- ตั้งฉากการตัดตามตำแหน่งแล้วบันทึกตำแหน่ง
- นำงานเข้าตัดตามที่บันทึกตำแหน่งจนหมด
2 การพับงาน
Process
- ตรวจสอบรูปแบบการพับ
- นำงานที่ต้องพับก่อนมาวัดขนาด
- ตั้งฉากที่จะพับและตรวจสอบความตรงรอบพับหรือไม่
- เริ่มพับจนหมด
3 การเข้าเล่ม
Process
- ตรวจเช็คหน้า ดัมมี่ ที่จะต้องเรียง
- วางกองงานให้เป็นแถวๆพร้อมจัดเข้าเล่ม
- ตรวจสอบว่าเข้าเล่มตรงดัมมี่หรือไม่
- เริ่มเก็บจนหมด
4 การเย็บลวด
Process
- วัดตำแหน่งที่จะลงลวดที่สันเล่ม
- วัดขนาดความหนาเล่ม ล็อกฉาก เตรียมเย็บ
- ตรวจสอบความถูกต้องเริ่มเย็บจนหมด
5 การใสกาวสัน
Process
- วัดขนาดเล่ม ตัดปกให้พอดีเล่ม
- นำปกเข้าเครื่องใสกาววัดขนาดสันปกตั้งระยะปก
- ตั้งเครื่องใสกาวตรวจสอบความสวยงาม
- ตั้งตัดสามด้านตามขนาด


6 การการปั้มไดคัทติ้ง
Process
- ทำแบบปั้มไดคัท
- ติดฟองน้ำที่บล็อกไดคัท
- นำบล็อกเข้าเครื่องตั้ง ตำแหน่ง ตั้นน้ำหนักแรงกด
- ตรวจสอบรอยปั้ม ตวามถูกต้อง
- ปั้มงานจนครบจำนวน และแกะงานออกเป็นตัวๆ
7 การปะกล่องขึ้นรูป
Process
- วัดขนาดงาน ตั้งสายพานลำเรียง
- เลื่อนตำแหน่งตัวหักขึ้นรูป ใส่กาวในถังกาว
- ตั้งตำแหน่งในการทากาว
- ตรวจสอบรอยต่างๆ ทำการปะ
8 การเคลือบผิวหน้างาน
Process
- นำงานที่ต้องการเคลือบผิวหน้ามาวัดขนาด
- นำเข้าเครื่องเคลือบ
9 การตรวจคุณภาพสิ่งพิมพ์ Q.C.
Process
- นำงานที่ทำเสร็จแล้วมาตรวจความสวยงาม รอยเลอะ จำนวน
- สุ่มตรวจ หรือตรวจทั้งหมด
- คัดที่ผ่านส่งที่ไม่ผ่านนำไปซ่อมหรือทิ้ง
10 การห่องานเพื่อการส่ง
- นำงานที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาห่อโดยต้องคำนึงถึงขนาดในการห่อด้วย
- ทำใบปะหน้าห่อระบุชื่องาน จำนวนงาน วันที่ ผู้ตรวจเช็ค
11 การจัดส่งงาน
Process
- ตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ
- ตรวจสอบคิวและสถานที่ที่จะจัดส่ง
- วางแผนในการจัดส่งว่าจะไปไหนก่อน
- จัดส่งตามที่วางแผน
12 การเก็บชำระเงิน
Process
- ตรวจสอบวันครบกำหนดวางบิลและชำระเงิน
- จัดให้พนักงานเก็บเอกสารไปรับเช็คหรือเงินสด
- นำเช็คหรือเงินสดเข้าธนาคาร

มีนา said...

1.หัวข้อโครงงานเรื่อง โปรแกรมระบบสหกรณ์ร้านค้า
2.สมาชิก
- นางสาวเย็นฤดี นาแถมพลอย รหัส4935910033
- นางสาวกมลนิตย์ สุภโคตร รหัส 4935910039
- นางสาวมีนา วรศิริ รหัส 4935910041
3. กลุ่มเรียน วิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบกลุ่ม A
Business Function

1.สมัครสมาชิก
2.การบันทึกประวัติสมาชิกแต่ละคน
3.การบันทึกประวัติเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน
4.การบันทึกประวัติผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า
5.การสั่งซื้อสินค้า
6.เช็คสต๊อก
7.จำหน่ายสินค้า
8.คำนวณเงินปันผล
9.พิมพ์รายงาน
10.เช็คสต๊อกรายการสินค้า
11.บันทึกการขาย
12.บันทึกยอดรวมการซื้อสินค้า

Business Process

Function 1 สมัครสมาชิก
- เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก จะทำการตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกหรือไม่ก่อนโดยการกรอกชื่อ, เลขบัตรประชาชนลูกค้าเมื่อถูกต้องแล้ว
- ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อที่สมัครกับฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบดูว่า ชื่อที่ใช้ในการสมัครดังกล่าวได้ใช้สมัครไปแล้วหรือไม่ หากพบข้อมูลแล้วระบบจะทำการแจ้งกลับไปยังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
- ถ้าไม่พบข้อมูลแสดงว่ายังไม่เป็นสมาชิก
- รับข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าแล้วนำข้อมูลมาทำการสมัครสมาชิกให้กับลูกค้า ระบบก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, สมัครและ บันทึกข้อมูลสมาชิก, ลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งผลการสมัครสมาชิกกลับไปยังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าได้ทำการสมัครสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว

Function 2 การบันทึกประวัติสมาชิกแต่ละคน
- กรอกรายละเอียดสมาชิกลงในโปรแกรม เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, ส่วนสูง, น้ำหนัก, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนาที่เกิด, จังหวัด, สัญชาติ, ศาสนา, เบอร์โทรศัพท์
- ระบบก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วบันทึกประวัติสมาชิก ลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งผลกลับไปยังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าได้ทำการบันทึกสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว


Function 3 การบันทึกประวัติเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคน
- ทำการสร้างรหัสให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์แต่ละคนเพื่อสะดวกในการค้นหาและทำให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ามาทำงานคือใคร
- กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ลงในโปรแกรม เช่น ชื่อ-นามสกุล, ชื่อเล่น, ส่วนสูง, น้ำหนัก, วันเดือนปีเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนาที่เกิด, จังหวัด, สัญชาติ, ศาสนา, เบอร์โทรศัพท์
- ระบบก็จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วบันทึกประวัติเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งผลกลับไปยังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าได้ทำการบันทึกสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว

Function 4 การบันทึกประวัติตัวแทนจำหน่ายสินค้า
-กรอกข้อมูลต่าง ๆ แล้ว, ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, บันทึกข้อมูล, แจ้งผลการบันทึก (ชื่อร้านค้าส่งหรือห้าง, สถานที่ตั้ง, เบอร์โทรศัพท์)

Function 5 การสั่งซื้อสินค้า

- ทำการออกใบรายงานสั่งซื้อสินค้าที่ขาดสต๊อกหรือไม่มีขายในสหกรณ์
-สั่งสินค้า(รหัสสินค้า,ประเภทสินค้า,ชื่อสินค้า,จำนวน,วันที่,เลขที่ใบสั่งซื้อ)
-รับสินค้า(รหัสสินค้า,ชื่อบริษัท,ชื่อสินค้า,ชื่อผู้รับ,ชื่อผู้ส่ง,จำนวน,วันที่,เลขที่ใบรับสินค้า)
-ชำระค่าสินค้า(เลขที่,ชื่อบริษัท,ชื่อผู้รับชำระ,จำนวนเงิน,วันที่)

Function 6 เช็คสต๊อก

-การเช็คสต๊อกนั้นจะทำการเช็ครายการสินค้าที่ได้รับการสั่งซื้อพร้อมใบรายการกำกับสินค้าเมื่อถูกต้องจะทำการบันทึกและทำการupdate ข้อมูล

Function 7 จำหน่ายสินค้า

-ทำการขายสินค้าและทำการจัดเก็บรายการสินค้าที่มีการขายและบันทึกยอดซื้อของสมาชิก

Function 8 คำนวณเงินปันผล

- เช็คข้อมูลรายการซื้อสินค้ารวบรวมยอดเงินการซื้อสินค้า แล้วคิดยอดเงินปันผลให้แก่สมาชิก

Function 9 พิมพ์รายงาน

-จัดพิมพ์รายงานตามที่มีการขายสินค้า

Function 10 เช็คสต๊อกรายการสินค้า

-เช็คสินค้าว่าสินค้ารายการใหนไกล้หมดสต๊อก

Function 11. บันทึกการขาย

-ทำการบันทึกยอดการขายประจำวัน

Function 12. บันทึกยอดรวมการซื้อสินค้า

- บันทึกสินค้าที่สมาชิกเข้ามาซื้อสินค้าและรวบรวมการซื้อสินค้าของสมาชิก

oclub said...

ระบบบริหารคลังสินทรัพย์(BusineesSystem)R2
ณรงค์ กนกงาม 4835610004
อัครวิชญ์ ยิ้มละมุล 4835610005
กลุ่ม A

หน่วยงาน(Site งาน)
ขอซื้อ (Business Function)
Business Process
- ระบุรายการที่ขอซื้อ
- กำหนดวันที่ต้องการสินค้า
- ผู้ขอซื้อ (สโตร์หน้างาน)
- ผู้อนุมัติ (ผู้จัดการโครงการ)
- Cost Center คือ โครงการหรือหน่วยงานที่ขอซื้อ
- ข้อมูลเพิ่มเติม คือ รายละเอียดเพิ่มเติมในใบขอซื้อ

ฝ่ายจัดซื้อ
สั่งซื้อ (Business Function)
Business Process
- รับรายการขอซื้อ (PR)
- รวบรวมใบ PR ของแต่ละโครงการ
- ขอราคา
- เปรียบเทียบราคา
- สรุป ร้าน/บริษัท ที่จะทำการสั่งซื้อ
- ระบุรายการที่ต้องการสั่งซื้อ
- กำหนดวันส่งสินค้า
- ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ
- ระบุวันที่เอกสาร
- กำหนดระยะเครดิต และ เงื่อนไขการชำระเงิน
- ประเภทภาษี ว่า แยก หรือ รวม
- ชื่อผู้ขาย
- ระบุ Cost Center(โครงการหรือหน่วยงานที่ขอซื้อ)
- ระบุสถานที่ส่งของ
- ชื่อผู้สั่งซื้อ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ)
- ชื่อผู้อนุมัติ (กรรมการผู้จัดการ หรือ ผู้มีอำนาจ)
- หมายเหตุ

ฝ่ายทรัพย์สิน
การรับของ (Business Function)
Business Process
- ตรวจสอบของที่มาส่งว่าตรงกับ ใบส่งของ และ ตรงตามใบ PO หรือไม่
- ระบุชื่อผู้รับของ
- วันที่รับของ
- ตรวจสอบ ผู้ส่งของ/ผู้ขาย

การบันทึกและทำประวัติทรัพย์สิน (Business Function)
Business Process
-กำหนดรหัสสินทรัพย์
-ระบุชื่อสินทรัพย์
-กำหนดรายละเอียดต่างๆของทรัพย์สิน
-กำหนดประเภทของสินทรัพย์ ว่า เป็น เป็นวัสดุ หรือ เป็น ทรัพย์สิน
-ระบุ Cost Center (ที่สั่งซื้อ)
-ระบุ Cost Center (ที่จัดเก็บ)
-กำหนดอัตราค่าเช่า
-วิธีการคำนวณค่าเช่า
-กำหนดอายุการเสื่อมมูลค่าว่า มีระยะหัก กี่เดือน กี่ปี
-ระนุวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อม(วันที่ซื้อ)
-วันที่สิ้นสุดการคำนวณ(วันสิ้นสุดระยะหักที่ได้กำหนดไว้)
-ระบุราคาที่ซื้อมา
-ระบุวันที่ซื้อ
-ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ
-ระบุวันที่เอกสารใบสั่งซื้อ
-ระบุบริษัทที่ทำการซื้อมา

ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (ส่งซ่อม)(Business Function)
Business Process
-เลือกรายการทรัพย์สินที่ชำรุด
-เปลี่ยนสถานะของทรัพย์สิน(เป็นกำลังดำเนินการซ่อม)
-ทำใบส่งซ่อมทรัพย์สินพร้อมกับระบุอาการที่ชำรุด
-ส่งทรัพย์สินที่ชำรุดไปซ่อม
-รอใบเสนอราคาซ่อม
-เมื่อได้ใบเสนอราคาซ่อมแล้ว รอการอนุมัติซ่อมกับ ผู้จัดการฝ่ายทรัพย์สิน
-ออกใบ PR (เพื่อขอซ่อมทรัพย์สินดังกล่าว)พร้อมกับ ส่งใบเสนอราคาไปยังฝ่ายจัดซื้อ
-ระบุวันที่ ซ่อมเสร็จ
-ระบุชื่อ Cost Center
-ผู้ตรวจสอบการซ่อม
-ชื่อผู้ขาย
-ระยะเครดิต
-ผู้ส่งงาน

ซ่อมบำรุงสินทรัพย์ (รับสินทรัพย์ที่ส่งซ่อม) (Business Function)
- ตรวจสอบรายการทรัพย์สินที่มาส่งว่าตรงกับ ใบส่งของ และ ตรงตามใบ PO ที่แจ้งซ่อมหรือไม่
- ระบุชื่อผู้รับของ
- วันที่รับของ
- ตรวจสอบ ผู้ส่งของ/ผู้ขาย
- บันทึกรายการที่ซ่อมและราคา ลงในประวัติทรัพย์สินที่ส่งซ่อม

การโอนย้ายสินทรัพย์ (Business Function)
Business Process
-ระบุรหัสและรายการสินทรัพย์ที่ต้องการโอนย้าย
-ระบุหน่วยงาน (Cost Center) ต้นทาง
-ระบุหน่วยงาน (Cost Center) ปลายทาง
-วันที่โอนย้าย
-ชื่อผู้โอนย้าย
-ชื่อผู้รับโอน
-ชื่อผู้อนุมัติ

การเบิกทรัพย์สิน (Business Function)
Business Process
-ตรวจสอบสถานะทรัพย์สินที่ต้องการเบิกว่ามีอยู่ในคลังหรือไม่
-ระบุรายการทรัพย์สินที่ต้องการเบิก
-วันที่เบิก
-เบิก (จาก Cost Center ต้นทาง)
-เบิกเข้า (Cost Center ปลายทาง)
-กำหนดช่วงเวลาที่จะยืม

การคืนสินทรัพย์ (Business Function)
Business Process
-ระบุรายการทรัพย์สินที่ต้องการคืน
-ระบุวันที่คืน
-ผู้คืน (จาก Cost Center ต้นทาง)
-ผู้รับ (Cost Center ปลายทาง)
-แสดงราคาค่าเช่าทั้งหมด ณ.วันที่ส่งคืน (บาท)

รายงานค่าเสื่อมทรัพย์สิน (Business Function)
Business Process
-เลือกช่วงวันที่ (วันที่เริ่มต้นที่ต้องการให้แสดง)
-เลือกวันที่ (วันที่สิ้นสุดที่ต้องการให้แสดง)
-เลือกประเภทสินทรัพย์ที่ต้องการดูค่าเสื่อม
-เลือกรหัสสินทรัพย์ที่ต้องการดูค่าเสื่อม
-เลือก Cost Center ที่ต้องการดูค่าเสื่อม

รายงานค่าเช่าทรัพย์สิน (Business Function)
Business Process
-เลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการดูอัตราค่าเช่าว่า ทรัพย์สินรายการนี้มีรายได้จากค่าเช่าเท่าไร และ ปัจุบันทรัพย์สินมีสถานะเป็นอย่างไร
-และยังสามารถทราบได้อีกว่า ปัจจุบันทรัพย์สินนั้นอยู่ที่ใด

ณัฐพงษ์ said...

ชื่อโครงงาน

การพัฒนาต้นแบบโปรแกรมระบบร้านอาหาร

รายชื่อสมาชิกผู้จัดทำ

1. นาย ณัฐพงษ์ กิจทวีโยธิน รหัส 5052410080
2. นางสาว กิตติกา รักนิยมวิทย์ รหัส 5052710001

Business Function

1. มีการกรอก User และ Password ของพนักงาน login เข้าใช้งานระบบ และสามารถบันทึก ลบ แก้ไขข้อมูลของพนักงานได้
2. สามารถจัดการ การรับรายการและจัดการสถานะของโต๊ะผ่านทางหน้าจอได้
3. สามารถดูข้อมูลอาหาร, ข้อมูลโต๊ะ และข้อมูลลูกค้าได้
4. มีระบบควบคุมการสั่งอาหาร และเครื่องดื่มของลูกค้า การรับรายการอาหารจะรับผ่านทางหน้าจอ
5. สามารถแสดงรายการอาหารต่างๆตามลำดับเวลาที่ลูกค้าสั่ง และแจ้งสถานะไปยังหน้าจอเพื่อบอกสถานะของอาหารว่าอาหารชนิดนั้นปรุงเสร็จหรือยัง
6. มีการเพิ่มรายการอาหาร, ยกเลิกรายการอาหาร และการแก้ไขรายการอาหารได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
7. มีระบบตรวจสอบอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งไปแล้ว โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าลูกค้าสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารชนิดใดไปบ้างแล้ว ผ่านทางหน้าจอ
8. ระบบการรับเงิน คิดเงิน ทอนเงิน ส่วนลดและยอดเงินที่ต้องจ่ายของลูกค้าสามารถคำนวณเงินทอนได้ทันที
9. ระบบควบคุมสต๊อกสินค้าคงเหลือ สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสินค้าคงเหลืออยู่ปริมาณเท่าใด
10. ระบบรายงานยอดขายรวมของสมาชิก และทำการเก็บประวัติสมาชิกจัดเก็บรายละเอียดต่างๆของสมาชิก
11. รองรับการให้ส่วนลดของสมาชิกเป็นระบบในการคิดส่วนลดของลูกค้าโดยส่วนลดนี้สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ
12. การเช็คบิลสามารถกำหนดส่วนลดพิเศษสามารถที่จะลดด้วยจำนวนเงินเป็นบาทหรือลดเป็นเปอร์เซ็นต์(%)
13. การเช็คบิลสามารถเลือกให้กำหนดเปอร์เซ็นต์ที่ลดได้
14. สามารถส่งข้อมูลไปพิมพ์ในครัวได้ทันที
15. สามารถพิมพ์ใบเสร็จออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที
16. รายงานอาหารยอดนิยม ยอดสูงสุดประจำวัน, ยอดสูงสุดประจำเดือน และยอดสูงสุดประจำปี สามารถเรียกดูย้อนหลังได้
17. รายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน เดือน ปี เรียกดูย้อนหลังได้
18. ระบบบันทึกเลขบิลที่ใช้ไป พร้อมรายงานสำหรับตรวจสอบเลขบิลที่หายไปสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ทันที
19. บันทึกชื่อพนักงานที่รับรายการของแต่ล่ะโต๊ะ เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นคนรับรายการ
20. ในแต่ล่ะโต๊ะสามารถเพิ่มคำสั่งพิเศษ (Comment) เช่นไม่ใส่ผักชี ไม่หวานไม่เผ็ด เป็นต้น โดยส่งเป็นสถานะไปยังครัวผ่านทางหน้าจอ
21. ระบบสามารถคำนวณเงินเดือนพนักงานได้

Business Process

Process ผู้ดูแลระบบ
- สามารถกำหนดประเภทอาหารภายในร้านอาหารเองได้
- สามารถเพิ่มชนิดอาหารส่วนประกอบของอาหารได้
- สามารถกำหนดราคาอาหาร และกำหนดส่วนลดของอาหารได้
- สามารถกำหนดรายละเอียดของร้านค้าได้

Process ลูกค้า
- สามารถเรียกดูรายการอาหารได้
- สามารถแสดงรายการอาหารที่เลือกไว้ทั้งหมดได้
- สามารถยกเลิกบางรายการ หรือยืนยันการสั่งอาหารได้
- สามารถตรวจสอบสถานะการสั่งอาหารได้
- สามารถยกเลิกรายการอาหารที่สั่งได้ถ้าหากรายการอาหารอยู่ในขั้นตอนรอ
- สามารถเรียกดูและตรวจสอบยอดเงินรวมและเรียกเก็บเงินได้

Process พนักงานเก็บเงิน
- สามารถจองโต๊ะ หรือตรวจสอบสถานะโต๊ะได้
- สามารถ คิดราคาอาหารออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าได้

Process ห้องครัว
- สามารถแสดงหมายเลขโต๊ะ รายการอาหารและจำนวนที่สั่งได้
- สามารถบอกได้ว่ารายการอาหารอยู่ในขั้นตอนใด
- สามารถเลือกได้ว่าให้แสดงรายการอาหารแบบเรียงตามลำดับ หรือเรียงตามกลุ่มอาหาร

Process คลังวัตถุดิบ
- สามารถแสดงส่วนรายการวัตถุดิบได้
- สามารถแสดงผลสถิติและประวัติการใช้งานวัตถุดิบแต่ละประเภทออกมาเป็นกราฟได้
- สามารถตรวจสอบสถานะคงเหลือของวัตถุดิบแต่ละประเภทได้

oil said...

หัวข้อโครงงานของกลุ่ม ระบบการสั่งซื้อช่อดอกไม้ Online
ชื่อ/รหัสนศ ของสมาชิกกลุ่ม
1. นาย ศักดิ์ชาย พิมลวัฒนา 4935910002
2. น.ส สุณีรัตน์ กันฉาย 4935910005
3. น.ส เนตรนภา วิเชียร 4935910021
กลุ่มเรียน Group A

กลุ่มเรียน วิเคราะห์และออกแบบระบบ
Business Function
1. สามารถสมัครสมาชิกได้
2. สามารถเลือกประเภทการจัดช่อดอกไม้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
3. สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้
4. สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้
5. มีการบันทึกสต๊อกสินค้า
6. บันทึกการชำระเงินโดนผ่านธนาคาร
7. บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อและส่งต่อให้เฟรนด์ชายร์
8. บันทึกข้อมูลการส่งสินค้าเรียบร้อย
9. บอร์ดแสดงความคิดเห็น

Business Process
1.1 เมื่อลูกค้าต้องการสมัครสมาชิก จะทำการตรวจสอบการกรอกข้อมูลของผู้สมัครก่อน
1.2 เมื่อข้อมูลที่กรอกถูกต้องแล้ว ระบบจะทำการตรวจสอบชื่อที่สมัครกับฐานข้อมูล เพื่อตรวจสอบดูว่า ชื่อที่ใช้ในการสมัครดังกล่าวมีผู้อื่นใช้ไปแล้วหรือไม่ หากมีผู้อื่นใช้แล้วระบบจะทำการแจ้งกลับไปยังผู้สมัครให้ทำการเปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการสมัคร ทำเช่นนี้จนกว่าจะไม่ซ้ำกับผู้อื่น
1.3 เมื่อตรวจสอบครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ซ้ำกับผู้ใช้รายอื่นแล้ว ระบบก็จะทำการลงทะเบียนผู้สมัครลงในระบบฐานข้อมูล และแจ้งกลับไปยังผู้สมัครว่าได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จ เรียบร้อยแล้ว
2.1 ลูกค้าสามารถเลือกประเภทของการจัดช่อดอกไม้เนื่องในโอกาสต่างๆ ได้
2.2 ลูกค้าสามารถเลือกดอกไม้ชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดได้ตามความต้องการ
2.3 ลูกค้าเลือกรูปแบบของช่อดอกไม้ได้ตามความต้องการ
3.1 สามารถสั่งซื้อดอกไม้และวัตถุดิบ จาก Suppier ทางออนไลน์
4.1 สามารถบันทึกออเดอร์การสั่งซื้อจัดช่อดอกไม้ได้
5.1 มีการบันทึกการ รับเข้า - ออก ดอกไม้ และวัตถุดิบ
6.1 ลูกค้าชำระเงินผ่านทางธนาคาร โดยทางเราจะมีการตรวจสอบไปที่ธนาคารว่ามีการโอนเงินเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือยัง หลังจากนั้นทางธนาคารจะมีการออกหมายเลข ID มาให้ ทางเราเก็บไว้เป็นหลักฐาน
6.2 เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะมีใบเสร็จพร้อมรหัสการรับสินค้าให้กับลูกค้าไว้
7.1 ทางเราจะมีการส่งข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าให้กับเฟรนด์ชายร์ ในภูมิภาคต่าง และเฟรนด์ชายร์จะยืนยันการรับออเดอร์จากเรา กลับมา
8.1 เมื่อมีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วผู้รับสินค้าต้องบอกรหัสการรับสินค้าได้โดยการแจ้งให้พนักงานที่ไปส่งได้ทราบ
8.2 บันทึกการส่งสินค้าเรียบร้อยกลับมาทางร้านค้าต้นทาง และเฟรนด์ชายร์
9.1 ลูกค้าสามารถเข้ามาที่บอร์ดเพื่อแสดงความคิดเห็น แนะนำ ติชม เว็บไซด์ของเราได้

000 said...

ชื่อโครงงาน บ้านเช่า
รายชื่อสมาชิก
1.นาย ภาสพล ประสพดี รหัส 4735610041


Business Function

- ค้นห้าข้อมูลลูกค้าได้
- เช็คค่าใช้จ่ายของลูกค้าแต่ละรายได้
- แจ้งยอดค้างชำระได้
- คำนวณค่าใช้จ่ายได้ได้
- สามารถออกใบเสร็จได้
- ตรวจสอบประวัติลูกค้าได้
Business Process
Input
เมื่อมีลูกค้ามาเช่าห้อง จะทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าว่า ได้มีการเช่าอยู่แล้วหรือไม่ โดยทำการตรวจสอบจาก รหัสบัตรประชาชน ถ้าไม่มีก็ทำการบันทึกลงในประวัติลูกค้า และเมื่อถึงกำหนดชำระ ก็จะทำการนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาคำนวณ
Out Put
เมื่อคำนวณเสร็จระบบก็จะทำการออกใบเสร็จ โดยระบุ
1 รายชื่อลูกค้า
2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
3 ยอดค้างชำระ ( ถ้ามี )
4 ใบเสร็จ