Sunday, June 14, 2009

EC-Class Group A และ B

Welcome to Electronic Commerce Class Assignment
ขอต้อนรับสู่กลุ่มเรียน A และ B พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Assignment แรกที่ผู้เรียนต้องทำคือจองหัวข้อ Topic Interesting จาก http://sites.google.com/site/auisuke/ecommerce/ecassignment
แล้วนำมาโพสต์ไว้ที่ blog นี้ ครับ โดยมีเงื่อนไขว่า ใครจองก่อนได้ก่อนนะครับ
หากใครจองซ้ำกับที่เพื่อนจองไปแล้ว จะต้องเลือกหัวข้อใหม่ที่เพื่อนยังไม่ได้เลือก แล้วมาโพสต์ใหม่ พร้อมแจ้งยกเลิกของเก่าด้วย เพื่อผมจะได้ลบออกครับ
ส่วนกำหนดการส่งนั้น ดูจากหัวข้อที่เลือก จะสัมพันธ์กับบทเรียนแต่ละบทครับ
เรื่องใด ที่สัมพันธ์กับบทเรียนในสัปดาห์นั้นๆ ก็จะต้องนำเสนอในการบรรยายบทเรียนสัปดาห์นั้นตาม โดยอ้างอิงจากแผนการสอน

ขอให้ทุกคนสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายครับ
เว็บเพจ Assignment #1

38 comments:

auisuke said...

ผู้ที่จองหัวข้องานมอบหมายที่ 1
กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อสมาชิกในกลุ่ม 2 คน โดยระบุ ชื่อจริง + ชื่อเล่น + email + รหัส นศ.
2. ระบุหัวหน้ากลุ่ม (ผู้ทำหน้าที่ประสานงาน)พร้อม email ติดต่อ
2. หัวข้อเรื่องที่ต้องการทำ

ตัวอย่างเช่น
1. นายโรเบิร์ต ทิงนองนอย ชื่อเล่น เบิดน้อย 123456789 robertting@email.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2. นางสาวแน่ง น้อยนวลนิด ชื่อเล่น แน่งนิดเดียว 8888888 nang.nid@email.com
หัวข้อที่ 9. ฮิห้า ทำงานอย่างไร

ขอให้สนุกกับงานที่ได้รับมอบหมายครับ
ขอบคุณครับ

aran jirapong said...

1.นายอรัญ จิราพงษ์ ชื่อเล่นเอ๋ 5135610007 runbkf@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาวน้ำฝน อินชูรันต์ ชื่อเล่นฝน 5135610006 bombkf@gmail.com
หัวข้อที่ 10.How Electronic Payment Works การทำงานของระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์

ธีรวุฒิ said...

1.นางสาวอรพรรณ ทวีกูล ชื่อเล่นติ๊ก 5135610008
orapantik@gmail.com
2.นายธีรวุฒิ บรรลือหาญ ชื่อเล่นน้ำพุ 5135610009
teravutb@gmail.com
หัวข้อที่ 18.How Blogs Work

Chaiwisit said...

สมาชิก
1.นายชัยวิสิทธ์ วิมลลักษณ์ ชื่อเล่น ยอด e-mail chdj5665@gmail.com รหัส 4935O10002
2.นายสุเทพ ไพรสยม ชื่อเล่น นน e-mail kulajaba@gmail.com รหัส 4935910094

หัวข้อที่ 14 How Internet Cookies Work คุ๊กกี้ทำงานอย่างไร

จิราภรณ์ เต็มแบบ said...

1.นางสาวกาหลง จันทร์สุระคล(หลง)4935910029(หัวหน้ากลุ่ม)

2. นางสาวจิราภรณ์ เต็มแบบ (หนูนา)4935910048 nuena.116@gmail.com


หัวข้อ 12. How Spyware Works การทำงานของสปายแวร์

Kitty said...

1.นางสาวเย็นฤดี นาแถมพลอย ชื่อเล่น เย็น Yan.Natam@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาวทิพย์วิมล อิฐงาม ชื่อเล่น ติ๊ก Tik.Plamy@gmail.com
หัวข้อที่28 How PayPal Works

som said...

วชิรา หุ่นชื่น ส้ม
dikojung666@gmail.com
4935910092
ลภัสรดา อ้นผัน กุ้ง
pakung.xx@gmail.com
4935910117
หัวข้อที่ 30 How Photo Sharing Works

สมนึก said...

สมนึก มะลิลา นึก somnuk.malila@gmail.com 4935910067 หัวหนัา
รสสุคนธ์ น่านโพธิ์ศรี รส rossukhon.nanposri@gmail.com 4935910078
หัวข้อที่ 17 How Chat Rooms Work

Anonymous said...

1. นางสาวกมลนิตย์ สุภโคตร ชื่อเล่น กี้ 4935910039 kate301130@gmail.com
2.นางสาวมีนา วรศิริ ชื่อเล่น นา 4935910041 meena12032531@gmail.com
หัวข้อที่ 6. How Computer Viruses Work การทำงานของไวรัส

ปิยะธิดา said...

ปิยะธิดา เรืองพลับพลา ชื่อเล่น เอ๊ะ
4935910017 Piyatida4917@gmail.com
ดุศลิน หิรัญโภคธำรง ชื่อเล่น ตูน
4935910050 dusalin50@gmail.com
เลือกหัวข้อที่8 การวิจัยการตลาด

presition said...

1. นาย อริษ ขันทอง ชื่อเล่น ติ๊ก รหัส 4935910019(หัวหน้ากลุ่ม) presition01@gmail.com
2. นาย วรวิทย์ คร่องใจ ชื่อเล่น วิท รหัส 4935910040
witsau@gmail.com
เลือกหัวข้อที่ 39 How youtobe works

น.ส.สิกจิกา said...

นางสาวสิกจิกา คำบา ชื่อเล่นเกด 5135610003 sicgika@gmail.com
นางสาวศุภกานต์ กองกุณะ ชื่อเล่นโอ๋ 5135610031 aobuscom@gmail.com
หัวข้อ 9. How Promoting an Online Business Works การประชาสัมพันธ์ธุรกิจออนไลน์

kanokporn said...

ชื่อ นางสาวกนกพร พึ่งดี ชื่อเล่น บอล รหัส 5135610001
E-mail:BK.Kanokporn@gmail.com
ชื่อ นางสาวศิศิภา บุตรดีโสดา ชื่อเล่น มุ้ย รหัส 5135610016
E-mail.com:sisipa16@gmail.com
เลือกหัวข้อที่ 4.How Firewalls Work การทำงานของไฟร์วอลล์

นางสาวเสาวณี said...

1.นางสาวเสาวณี พื้นผา ชื่อเล่นแป้ง 5135610033
saowanee51@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2.นางสาวพัชรา จำปาทอง ชื่อเล่นพัช 5135610067
pat.mbk@gmail.com

หัวข้อที่ 15. How Phishing Works ฟิชชิ่งทำงานอย่างไร

บุ้ง said...

1)หัวหน้ากลุ่ม
ชื่อ น.ส.ศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ ชื่อเล่น บุ้ง
รหัส 5135610022 paytamong@gmail.com
ชื่อ น.ส.นันทกา คำสุกดี ชื่อเล่น โอ๊ต
รหัส 5135610017
nantaka.oad@gmail.com
หัวข้อที่ 19 How Computer Addiction Works

pookna said...

1.นางสาวอภิสรา หมีเงิน ชื่อเล่น ปุ๊ก
5135610027 pookrook@gmail.com
(หัวหน้ากลุ่ม)
2. นางสาวภัทรนันท์ ศรีวารีรัตน์ ชื่อเล่น นะเดียว 5135610062 pattharanun@gmail.com
หัวข้อที่ 20. How Friendster Works

jew said...

1.มาลี สุทธิอาคาร ชื่อเล่น จิ๋ว email:jewmaval@gmail.com รหัส 5135610056 (หัวหน้ากลุ่ม)
2.ศิลามณี จาหรี ชื่อเล่น บี email: silamanee57@gmail.com รหัส 5135610057
เลือกหัวข้อที่ 16 How Encryption Works การเข้ารหัสทำอย่างไร

glaa said...

1. นายบริบูรณ์ บรรยง ชื่อเล่น กล้า 4951910021 alungkorn@gmail.com หัวหน้ากลุ่ม
2. จำไม่ได้ เดี่ยวมาแจ้งใหม่ครับ
ขอทำหัวข้อ
22. How Google Earth Works

jew said...

1. ชื่อนางสาวอุทิตย์ จันทร์แสง ชื่อเล่น ทิศ
รหัส 5135610019
EMAIL:utitsang@gmail.com (หัวหน้า)
2.ชื่อนางนายก มาตรสมบัติ ชื่อเล่น หยก
รหัส 5135610018
EMAIL: nayokyok@gmail.com
เลือกหัวข้อที่ 5.How Computer Forensics Works นิติวิทยาศาสตร์กับคอมพิวเตอร์

ชลธิชา said...

1.น.ส.ภาวิณี เสมแก้ว ชื่อเล่น เก๋ 5135610053 pawineesamkaw@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2.น.ส.ชลธิชา น้อยคำแก้ว ชื่อเล่น จุ๋ม 5135610059 hrchonticha@gmail.com
หัวข้อที่ 3.การทำงานของ DNS

AuM@SaU51 said...
This comment has been removed by the author.
หญิง said...

1. นางสาวกฤชวรรณ สุนทรภักดี ชื่อเล่น หญิง 4935910011 kitchawan.s@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2. นางสาววิภารัตน์ สิงห์คำ ชื่อเล่น เปิ้ล 4935910031 wiparat.si@gmail.com
หัวข้อที่ 37 How Wikis Work

น้อง said...

1.พัชรินทร โคตรสีดำ น้อง
pobluk_@hotmail.com 4935910061
2.วราภรณ์ คำป้อง นู๋แดง
sales05@amptron.th.com 4935910052
23. How LinkedIn Works

เยาวลักษณ์ พลศรี said...

นางสาวเยาวลักษณ์ พลศรี ชื่อเล่น เปิ้ล4935510007 tapple.ple@gmail.com
หัวข้อที่ 27 How Newsgroups Work

ศักดิ์ชาย said...

1.นายศักดิ์ชาย พิมลวัฒนา ชื่อเล่นปิ๊ก รหัส4935910002 เมล์ picsau@gmail.com
2.นายธีระยุทธ อัตโน ชื่อเล่น แจ๊ค รหัส4935910038
หัวข้อเรื่อง How MySpace Works

ภาณุวัฒน์ said...

1.นาย สราวุฒิ ปรีดาวงศ์ ชื่อเล่น วุฒิ 4535410110
toihoie19@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)

2.นาย ภาณุวัฒน์ ทับแก้วยอด ชื่อเล่น โอห์ม 4535910019 omeferrary@gmail.com
หัวข้อที่ 7 การทำงานของเว็บ

หน่า said...

1. นางสาวมาลัยทอง บัวมีศรี ชื่อเล่น หน่า 4935940023 malaitong.b@gmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
2. นางสาวลุนนี ศรีชมภู ชื่อเล่น นู๋นี 4935910024 lunne.se@gmail.com
เลือกหัวข้อที่ 33. How Podcasting Works

หน่า said...
This comment has been removed by the author.
นิติ said...

1. นายนิติ ลออธรรม ชื่อเล่น โอ๊ต 4935910064 oat30303@gmail.com
ทำหัวข้อที่ 40. How Creating an Online Business Works การสร้างธุรกิจออนไลน์

เยาวลักษณ์ พลศรี said...
This comment has been removed by the author.
เยาวลักษณ์ พลศรี said...

เิพิ่มเติมสมาชิกในกลุ่ม
หัวข้อที่ 27 How Newsgroups Work

นางสาวเยาวลักษณ์ พลศรี 4935510007 เปิ้ล (หัวหน้ากลุ่ม)tapple.ple@gmail.com

นางสาวสำราญ พลายละมูล 4935510016 โบ

ลัญฉกร said...

ลัญฉกร กันทะเนตร รหัส 5035610011 (หัวหน้ากลุ่ม)
หัวข้อที่ 31 How PayPal Works

เชาวลิตย์ said...

1.เชาวลิตย์ จำรูญสุข เดี่ยว 4935910043
Deaw.gug@gmail.com
2.อรนุช จำรูญสุข เอ๋ 4935910042
s4935910042@gmail.com

หัวหน้ากลุ่ม
เชาวลิตย์ จำรูญสุข เดี่ยว 4935910043
Deaw.gug@gmail.com

หัวข้อที่เลือก
36. How to Create Your Own Podcast

ชมพุนุท said...

Name : ชมพูนุท พิสุทธิรัตนพันธุ์
Nickname : เก๋
E-mail :ontherock.label@gmail.com
ID : 5035610029
^
^
^
หัว หน้า เด้อ คร่า ^^
Name : วราฤทธิ์ คิมหันต์
Nickname : รุท
E-mail : -
ID : 5035610034

หัวข้อที่ 38 ค่ะ เรื่อง How Twitter works

AuM@SaU51 said...

แจ้งขอเปลี่ยนหัวข้อค่ะ
1. นางสาว ชิดชนก ยอดชาญ ชื่อเล่น อุ้ม 5135610050 aum5135610050@email.com (หัวหน้ากลุ่ม)
หัวข้อที่35.How the Wikipedia Scanner Works

picnic said...
This comment has been removed by the author.
picnic said...
This comment has been removed by the author.
picnic said...

1. นางสาว ณัฐมณฑ์ โดรินทร์ ชื่อเล่น ปิกนิก 5035610046 picnic_2527@hotmail.com (หัวหน้ากลุ่ม)
หัวข้อที่34.How StumbleUpon Works