Tuesday, November 15, 2016

ฟิชชิง (Phishing)

ฟิชชิง (Phishing) เป็นการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ตอีกรูปแบบหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อหลอกลวงเหยื่อให้กรอกข้อมูลสำคัญส่งคืนให้กับคนร้าย เช่น รหัสผ่าน หมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลการเข้าระบบอินเตอร์เน็ตแบ็งค์กิ้ง เป็นต้น
โดยคนร้ายอาจทำเว็บเพจธนาคารทางอินเตอร์เน็ตลอกเลียนเว็บจริง จากนั้นนำลิงค์ของเว็บหลอกส่งกระจายไปหาเหยื่อ เพื่อให้คลิกกลับไปยังเว็บหลอกลวง โดยแจ้งว่าธนาคารขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ทางธนาคารเป็นต้น หากเหยื่อมีบัญชีอยู่กับธนาคารนั้นก็อาจหลงเชื่อและคลิกกลับไป พร้อมกรอกข้อมูลสำคัญ ให้กับเว็บเพจนั้น ทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ในการล็อกอิน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ อาทิ เลขที่บัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด ข้อมูลลับอื่นๆ ทำให้คนร้ายได้ขอมูลไปทั้งหมด จากนั้นคนร้ายก็จะนำข้อมูลเหล่านั้น ไปใช้เข้าระบบจริงและทำการแก้ไข โอนเงินในบัญชีเหยื่อออกไป

No comments: